RDW Typegoedkeuring automotive (E4)

De RDW is de Nederlandse keuringsinstantie die erop toeziet dat procedures van kaderrichtlijn 2007/46/EG en Agreement 1958 van de ECE (Economic Commision Europe) volgens de voorschriften worden gevolgd. Dit type goedkeuring is een vereiste om als voertuig en after-market product op het Nederlandse en Europese wegennet toegelaten te worden. Als fabrikant dien je aan te tonen dat je alle processen beheert in relatie tot de wettelijke aspecten van de producten die je levert. Het doel van deze keuring is: veiligheid, duurzaamheid en juridische rechtszekerheid.

Als fabrikanten producten op de markt brengen dan gaat dat gepaard met verantwoordelijkheden. In het algemeen moeten fabrikanten ervoor zorgen dat de eindgebruiker de producten veilig kan gebruiken en dat het milieu niet meer belast wordt dan onvermijdelijk is. Om ervoor te zorgen dat alle fabrikanten dezelfde regels naleven is er wetgeving ontwikkeld en geïmplementeerd. De Europese Unie beschrijft alle regels in EU-richtlijnen en verordeningen. De Verenigde Naties publiceren hun regels in ECE-regelementen. Alle belanghebbenden zijn verplicht om de wetgeving na te leven.

Europese of wereldwijde goedkeuring
Voor systemen, afzonderlijke technische eenheden of componenten zijn EG-goedkeuringen verplicht voor alle lidstaten van de Europese Unie. Deze worden aangeduid met een kleine ‘e’. De goedkeuringen worden afgegeven op basis van de EG-richtlijnen. Buiten de EU moeten fabrikanten deze goedkeuring hebben voor alle landen die de ECE-reglementen hebben ondertekend. In de wetgeving worden deze aangeduid met een grote ‘E’. De wereldwijd aanvaarde ECE-reglementen vormen de basis. E=Wereldwijd. e=Europees.

Conformity op Production (CoP)
Voordat fabrikanten typegoedkeuring voor een voertuig of component kunnen verkrijgen, moeten zij aantoonbaar maken dat het productieproces in overeenstemming is met de typegoedkeuring.

De RDW stelt vast of de fabrikant genoeg maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden in overeenstemming zijn met de typegoedkeuring. Een typegoedkeuring kan alleen worden aangevraagd, als de Overeenstemming van Productie (Conformity of Production - CoP) geaccepteerd is. CoP omvat de maatregelen die de fabrikant moet nemen om te garanderen dat de productie in overeenstemming is met de typegoedkeuring en de eisen binnen de wetgeving. Het doel hiervan: veiligheid, duurzaamheid en juridische rechtszekerheid. Fabrikanten moeten ten allen tijde in staat zijn om aan te tonen dat de CoP-vereisten na geleefd zijn, zoals vermeld in de wetgeving die van toepassing is. Wij hebben onze processen voor CoP opgenomen in ons ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem.

EMC keuring
EMC is een onderdeel van de E4-e4 keuring. EMC houdt in dat er gemeten wordt of de elektromagnetische straling vanuit de ECOdrive binnen de gestelde parameters blijft. De straling binnenin het product ECOdrive mag niet boven de gestelde limiet komen zodat het product voldoende immuniteit heeft om een veilige werking te waarborgen. Aangezien ECOdrive aangesloten wordt aan het (elektronisch) gaspedaal is de RDW E-keuring dus heel belangrijk.

RDW typegoedkeuring ECOdrive producten

Als er een elektrisch systeem ingebouwd wordt in een voertuig zoals ECOdrive kan de voertuigfabrikant om deze goedkeuring vragen (E4, e4). Randapparatuur (after-market producten) moeten voldoen aan dezelfde hoge eisen als die gesteld zijn aan voertuigfabrikanten. Hiermee wordt voorkomen dat er achteraf problemen kunnen ontstaan, te denken aan het vervallen van de garantie en eventuele storingen. Het is vooral erg belangrijk dat het product wat in voertuigen ingebouwd wordt ook aan alle veiligheidseisen voldoet welke ook op het voertuig van toepassing zijn. Op alle verschillende producten die door de firma ECOdrive geleverd worden is de RDW typegoedkeuring van toepassing en hiermee is de voertuigverantwoordelijkheid en productaansprakelijkheid voor alle klanten gewaarborgd.

Productaansprakelijkheid, -verantwoordelijkheid en gevolgen

Er zijn helaas meerdere systemen, afzonderlijke technische eenheden of componenten die worden verkocht en ingebouwd in voertuigen binnen Nederland en de EU zonder verplicht E-keurmerk. Deze producten zijn niet getest volgens de vereiste normen en mogen daarom niet worden gebruikt op voertuigen die de openbare weg opgaan. Volgens de inspectie (RDW) draagt dit officiële keurmerk ook bij aan een eerlijke concurrentie, omdat alle fabrikanten aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen. Om in een later stadium bij eventuele calamiteiten problemen met productaansprakelijkheid en verantwoordelijkheid te voorkomen wordt derhalve dan ook altijd geadviseerd altijd te kiezen voor officieel goedgekeurde producten met RDW typegoedkeuring.

ISO 9001 - kwaliteitsmanagementsysteem

Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat de producten die zij leveren overeenstemmen met de typegoedkeuring en wetgeving door een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 te onderhouden. Het ISO 9001:2015 certificaat van De DEKRA toont aan dat ECOdrive een erkend kwaliteitsmanagementsysteem heeft. ECOdrive heeft als doel haar effectiviteit intern en extern continue te waarborgen en verbeteren. De scope van het kwaliteitsmanagementsysteem betreft: het ontwerpen, produceren, assembleren, verkopen en aftersales van elektronische producten die hoofdzakelijk hun toepassing kennen in de automotive sector en zorgdragen voor het trainen van inbouwdealers. De RDW verifieert de doeltreffendheid van dit kwaliteitssysteem gebaseerd op ISO 9001:2015. Een positief resultaat leidt tot een verklaring van overeenstemming. Zie certificaat RDW E4 en e4.

CE of E keur(merk)

De producten van ECOdrive zijn zowel Europees als wereldwijd goedgekeurd. Een E4 goedkeuring is wezenlijk anders dan een CE-keur. E staat voor Automotive en 4 heeft betrekking op het land waar deze keuring heeft plaatsgevonden, in dit geval dus Nederland. CE-keur heeft dus niets met Automotive te maken en betekent letterlijk Conformité Européenne. CE is ook geen officieel keurmerk maar een type aanduiding voor consumentenproducten. 

Duurzaamheid, veiligheid en juridische rechtszekerheid
Door de jaarlijkse controle van de E4 en e4 typegoedkeuring samen met de Conformity of Production (CoP) vanuit het RDW staat ECOdrive garant voor constante prestaties, gevolgde/gehandhaafde richtlijnen, duurzaamheid, veiligheid en juridische rechtszekerheid bij alle producten die ECOdrive levert.  Onze producten worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Tevens ligt het kwaliteitsniveau van onze producten op een zeer hoog niveau dat blijkt ook wel uit de lange levensduur van de producten en de mogelijkheid tot overbouw en hergebruik. Dit is ook bevorderlijk voor de duurzaamheid op de lange termijn.

Heeft u vragen of meer informatie nodig over de keuringen van onze producten, neem dan contact op met onze verkoopadviseurs.