• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

RMC

Lees meer

Connexxion
Connexxion richt zich op de uitvoering van openbaarvervoersdiensten over weg, rail en water in Nederland. Het betreft regionaal personenvervoer, evenals stadsvervoer in een aantal grote en middelgrote steden. Connexxion is actief in het openbaar stads- en streekvervoer (per bus, taxi, tram, trein), in het besloten vervoer (taxidiensten, ambulancezorg en tours) en in bootvervoer. Connexxion voert haar diensten uit in opdracht van publieke en private opdrachtgevers. De meeste divisie activiteiten betreffen collectieve vervoerssystemen. Dit zijn het leerlingenvervoer, vervoer voor (zorg)instellingen, vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) en ziekenvervoer. Connexxion Taxi Services is actief in verschillende vormen van kleinschalig personenvervoer. Veel van de activiteiten van de divisie betreffen collectieve vervoerssystemen. Dit zijn het leerlingenvervoer, vervoer voor (zorg)instellingen, vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) en ziekenvervoer.

Gunning van vervoersopdrachten vindt vaak plaats na Europese aanbesteding in grote vervoerspakketten. Opdrachtgevers zijn gemeenten, (stads-)regio’s, provincies en zorgverzekeraars. Connexxion Taxi Services is daarnaast actief in het directievervoer, besloten groepsvervoer (onder andere voor ministeries) en Schipholvervoer.

Kwaliteit, professionaliteit en innovatie
Connexxion voert zijn activiteiten op het gebied van taxivervoer vanuit 28 locaties uit. De ritaanname wordt centraal geregeld vanuit het Nationaal Customer Contact Center (NCC) in IJsselmuiden. De aansturing van de voertuigen voor wat betreft het vraagafhankelijk vervoer gebeurt vanuit de vijf centrales in het land. Connexxion Taxi Services onderscheidt zich door kwaliteit, professionaliteit en innovatie.

Connexxion en ECOdrive
Connexxion is een van de trouwe en loyale samenwerkingspartners van ECOdrive. Sinds het begin van de samenwerking zijn er al 750 ECOdrives ingebouwd en is ECOdrive trots op deze langdurige samenwerking die voor beide partijen de vruchten afwerpt. Connexxion bespaart aanzienlijk om onderhoud, reparaties en schade. Beheerst en veilig rijgedrag conform Het Nieuwe Rijden past binnen de strategie van Connexxion, om naast professioneel vervoer en optimale klanttevredenheid kosten efficiënt en veilig te kunnen werken. Namelijk ECOdrive maakt niet alleen veilig en verantwoord rijgedrag mogelijk maar draagt direct ook zorg voor brandstofbesparing en CO2-reductie. Dit laatstgenoemde sluit goed aan bij de maatschappelijke bewustwording van Connexxion, namelijk door bewust om te gaan met het milieu en de belasting daarvan zoveel mogelijk te beperken. De duurzame inspanningen van Connexxion wordt beloond binnen de gunningsvoordelen tijdens aanbestedingen.

Voor meer informatie over Connexxion: http://www.connexxion.com/

BIOS groep kiest voor ECOdrive III
BIOS groep is gespecialiseerd in ambulancezorg en het vervoeren van mensen met een handicap of medische beperking (bijzonder personenvervoer).  Daarbij maakt BIOS groep geen onderscheid tussen mensen die extra zorg nódig hebben of mensen die extra zorg wénsen.

Het zijn klanten die van ons maximale inzet en kwalitatieve dienstverlening mogen verwachten. Zowel in het reguliere vervoer als het vervoeren van mensen met een handicap of medische beperking. Een groot deel van onze medewerkers is daar speciaal voor opgeleid. Een groot deel van ons wagenpark is afgestemd op de speciale eisen van deze doelgroep. Wij verzorgen dit vervoer in opdracht van particulieren en van grote zorgverzekeraars. “Daarnaast richt de Bios groep zich in toenemende mate op de markt van het zakelijk vervoer; haar expertise zal ook in dit marktsegment worden aangewend.”
Stef Hesselink van BIOS groep; “Buiten de brandstofbesparing wil de BIOS groep ook maatschappelijk verantwoord ondernemen, dus minder brandstof betekent ook minder CO2 uitstoot en dat is beter voor het milieu ” Minstens even belangrijk is dat door het rijden met ECOdrive de bestuurder zich een rustiger rijstijl aanleert….en dat is gezien het specialistische vervoer bijzonder prettig voor onze passagiers.

Onlangs heeft de BIOS groep het befaamde KIWA keurmerk behaald….een beloning voor alle inspanningen omtrent duurzaam ondernemen. ECOdrive heeft ertoe bijgedragen de CO2-uitstoot van ons wagenpark aanzienlijk terug te dringen.

Voor meer informatie in duurzaam taxivervoer met de Bios groep: http://www.biosgroep.nl/


Vanaf januari 2013 heeft Willemsen de Koning bij 220 nieuwe voertuigen het product ECOdrive laten inbouwen. Het chauffeursberoep behoort volgens Willemsen de Koning tot een maatschappelijke voorbeeldfunctie en tracht d.m.v. zuinig en verantwoord rijgedrag met ECOdrive dit te borgen.

Momenteel bestaat het wagenpark van Willemsen de Koning uit bijna 1200 voertuigen. Wij zijn met de invoering van ECOdrive begonnen omdat het een geloofwaardig product is wat zich niet alleen theoretisch waarmaakt maar wat ook duidelijk in de praktijk laat zien dat het rendement oplevert en bespaart. Wij onderhouden onze voertuigen in eigen beheer waardoor het resultaat snel zichtbaar was tijdens het onderhoud en de gereden schades.

Willemsen de Koning wil d.m.v. het product ECOdrive maatschappelijk verantwoord rijgedrag borgen en indien nodig het gewenste rijgedrag afdwingen. “Mensen bekijken de rijstijl van een chauffeur kritisch en ik ben van mening dat een chauffeur tot één van de betere bestuurders op de weg moet behoren”. Hierdoor is het noodzaak om op een rustige manier en met een laag toerental te rijden zodat het geluid tot een minimum wordt beperkt. Hiermee geven wij invulling aan onze voorbeeldfunctie. Het ECOdrive systeem draagt hierbij aan mee en geeft ons de zekerheid die wij verlangen. Naast het normaal en slim rijden draagt het ECOdrive systeem bij aan een minimale uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en lager brandstofverbruik.

Momenteel bestaat ons wagenpark uit bijna 1200 voertuigen. Wij zijn met de invoering van ECOdrive begonnen omdat het een geloofwaardig product is wat zich niet alleen theoretisch waarmaakt maar wat ook duidelijk in de praktijk laat zien dat het rendement oplevert en bespaart. Wij onderhouden onze voertuigen in eigen beheer waardoor het resultaat snel zichtbaar was tijdens het onderhoud en de gereden schades.

Michel van Es
Hoofd-Wagenparkbeheer
http://www.wdkgroep.nl/

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In het jaar 1927 vond de oprichting plaats van Munckhof door Hein van den Munckhof. Het was een tijd van hard werken en van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen had nog niemand gehoord. Tegenwoordig is dat wel anders….buiten alle certificeringen neemt de Munckhof Groep ook zijn maatschappelijke verantwoording door een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.

In de Munckhof Groep zijn tegenwoordig 27 bedrijven met totaal 800 medewerkers verenigd die gespecialiseerd zijn in personenvervoer en reizen. Munckhof biedt een totaalpakket aan vervoer, van taxi tot touringcar en van vakantie tot zakenreis.  Met niet minder dan 400 eigen voertuigen en een dagelijkse inhuur van 600 via collega bedrijven biedt Munckhof dagelijks kwaliteit en persoonlijke benadering.

Munckhof heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Met haar grote wagenpark is het van belang dat de mogelijkheden die met name het milieu aangaan, goed in ogenschouw genomen worden. Om deze reden heeft Munckhof zowel bij haar Taxi als haar Touringcar divisie gekozen voor ECOdrive.

Munckhof Taxi is zo`n 8 jaar geleden gestart met ECOdrive om brandstof en slijtage terug te dringen. Hierdoor zijn kosten in de loop der jaren behoorlijk gedrukt. Inmiddels is er ook een aantal touringcars binnen Munckhof Reizen uitgerust met ECOdrive. Natuurlijk is een touringcar een geheel ander voertuig dan een taxi en vereist deze ook andere instellingen. Hier kan Eric van den Munckhof  (Directeur Touringcar divisie) over mee praten. Hij is lid van de Innovatie Commissie van het Koninklijk Nederlands Vervoer en ziet de ECOdrive als een welkome aanvulling om variabele kosten te verlagen en tegelijkertijd “Groen“ te rijden.

Voor meer informatie over maatschappelijk verantwoord busvervoer bij Muckhof: http://www.munckhof.nl/Eric van den Munckhof: “In het begin was er wel wat weerstand van enkele chauffeurs en moest het systeem wat bijgesteld worden. Maar het was al snel duidelijk dat het echt nodig was..zeker bij de handgeschakelde wagens gebeurde het te vaak dat er met slippende koppeling gereden werd en daardoor de koppeling en aandrijflijn te veel aan slijtage onderhevig was. Nu wordt er een dwingende rijstijl toegepast. Dat is natuurlijk wennen voor enkele chauffeurs, maar de resultaten mogen er ook zijn. Bovendien worden het brandstof verbruik en CO2 uitstoot terug gedrongen en wordt het milieu ontzien”.

Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. en Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. zijn milieuvriendelijk!
Per jaar vervoeren de RMC en RTC vele miljoenen reizigers. Het producten- en dienstenaanbod bevat vervoer voor o.a. de zakelijke markt, zoals directies en VIP, van en naar lucht- en zeehavens, trouw-, leerlingen-, rolstoelvervoer en vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking in de gemeente Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Spijkenisse. De Verkeersleiding en het Callcenter faciliteren 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De RMC en RTC houden zich erg met het milieu bezig. Sinds 2010 rijdt er een aantal taxi’s op aardgas en vanaf augustus 2011 zijn er 100 aardgasbussen in het wagenpark opgenomen. Bij deze bussen passen RMC en RTC duurzaam fleetmanagement toe door zuinig te rijden conform “Het Nieuwe Rijden” in combinatie met ECOdrive. Hiermee behalen zij een brandstofbesparing en CO2-reductie tot gemiddeld 15%. Tevens brengt het rijden met ECOdrive een rustiger rijstijl van de chauffeur met zich mee en dat is gezien het specialistische vervoer een mooie bijkomstigheid.

Voor meer informatie: www.rmc-rotterdam.nl