• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Wat houdt MVO in?

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de mens en het milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, organisatie, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.“Begripsaanduiding volgens MVO Nederland”.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

 • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf met haar activiteiten waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Daarmee levert de onderneming een bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op de lange termijn.     
 • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. Het onderhouden van een relatie met verschillende belanghebbenden op basis van doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen in de maatschappij.
 • MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
 • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd, veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.