• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Heijmans

Lees meer

Heijmans trotse ambassadeur van duurzame mobiliteit
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten op het gebied van vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert. Als innovatieve bouwer en ontwikkelaar is Heijmans van alle markten thuis. Heijmans bedenkt slimme oplossingen voor concrete vraagstukken en kan deze van A tot Z verzorgen. Ontwikkeling, realisatie, onderhoud, Heijmans heeft alle expertises in huis. Of het nu gaat om de ontwikkeling en realisatie van woningen, de aanleg van sportvelden, de bouw van een ziekenhuis, of een nieuwe rondweg, Heijmans zit bij voorkeur in een vroeg stadium bij haar opdrachtgevers aan tafel. Om samen tot de beste integrale oplossing te komen. De marktsegmenten waarin Heijmans actief is worden  benoemd als Wonen, Werken en Verbinden.

Heijmans en duurzaam ondernemen
Voor Heijmans is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekend onderdeel van goed ondernemerschap. Heijmans ziet MVO als een toekomstgerichte manier van zakendoen, integer en transparant, waarbij het bedrijf respect toont en zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor aandeelhouders, medewerkers, de omgeving en het milieu.

Deze ambities moeten zichtbaar zijn in:

 • het producten- en dienstenpakket;
 • de wijze waarop Heijmans zaken doet;
 • het feit dat Heijmans haar prestaties monitort en steeds verder wil verbeteren.

Heijmans vindt dat de organisatie door haar positie een voortrekkersrol moet spelen op het gebied van vernieuwing in de bouw, nieuwe contractvormen, fatsoenlijk omgaan met medewerkers, imago en rendement, normen en waarden, innovatie en niet-traditioneel denken.

Duurzaam ondernemen wordt een steeds belangrijker onderwerp in Nederland, daarvan is Heijmans zich goed bewust. Bedrijven zijn verplicht CO2 doelstellingen te behalen vanuit Europese wet- en regelgeving. De behaalde CO2 norm is bepalend voor het wel of niet binnenhalen van grote tenders. Oftewel met duurzaam ondernemen behaalt Heijmans aanzienlijk hogere opbrengsten dan wanneer er geen aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen besteed word. Naast vele andere duurzaamheidsinitiatieven heeft Heijmans besloten alle voertuigen te voorzien van het product ECOdrive. Voornamelijk omdat dit product direct een positieve impact heeft op de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen, immers met elke gereden kilometer stoot Heijmans tot wel 15% minder CO2 uit.

Van welke ECOdrive functies maakt Heijmans gebruik:

 • Beheerst, gecontroleerd en comfortabel rijgedrag d.m.v. acceleratie- en toerenbegrenzing.
 • Cruise controll en speed limiter functie voor de voertuigen die deze af fabriek niet hebben.
 • Koude motorstand waarin het niet mogelijk is een hoog toerental te bereiken. Pas vanaf een motor temperatuur van 75 graden is rijden in een normaal toerental mogelijk.
 • Afgesteld op een maximum snelheid van 125 KM/U.
 • Automatische aanhanger signalering en overschakeling naar profiel met maximale snelheid van 90 KM/U. Deze functie is ingebouwd bij B.V. Verkeerstechniek.
 • Automatisch afslaan na 15 minuten stationair lopen als de zwaailichten niet aanstaan.
 • Verhoogd toerental voor het opladen van de accu bij het gebruik van de Victron omvormer.


Resultaten Heijmans

Met ECOdrive rijden de chauffeurs van Heijmans verantwoordelijker, veiliger en bewuster. Bestuurders worden door ECOdrive gemotiveerd om rustiger te rijden met daarbij alle positieve gevolgen van dien:

 1. Goed voor het bedrijfsimago in de vorm van positieve bedrijfsreclame;
 2. Significant minder onderhoud, reparaties en schade;
 3. Lager gemiddeld brandstofverbruik van de vloot;
 4. Lager gemiddelde CO2-uitstoot van de vloot;
 5. Ondersteunend op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Heijmans heeft het product ECOdrive uitvoerig getest, de resultaten zijn gemonitord middels diverse boordcomputers die het verbruik voor en tijdens de uitrusting met ECOdrive registreerden.
Het resultaat: "Met ECOdrive realiseert Heijmans op basis van een gewogen gemiddelde een besparing van 12,3% op brandstof en CO2-uitstoot. Dat resulteert in een CO2-reductie van ongeveer 700 ton CO2 op jaarbasis." De investering wordt door Heijmans binnen 1,5 jaar terugverdiend.

Het product ondersteunt Heijmans tijdens de dagelijkse werkzaamheden en draagt het bij aan de duurzame beeldvorming van de organisatie. ECOdrive bewaakt veilig en verantwoord rijgedrag waardoor de bestuurders een voorbeeldfunctie vervullen op de weg en daarmee een positief bedrijfsimago uitdragen.

Ervaringen Heijmans met ECOdrive
Heijmans heeft gedurende de afgelopen twee jaar al meer dan 400 voertuigen van ECOdrive voorzien en heeft geconstateerd dat de slijtagelast en schadelast (schade aan motoren, koppeling vervangen en aandrijflijn) aanzienlijk verminderd zijn na de uitrusting met ECOdrive.

ECOdrive realiseert significant minder motorschades door o.a.

 • Het rijgedrag van de bestuurder te corrigeren bij incorrect rijgedrag;
 • De motor rustig op temperatuur te laten komen om de levensduur van de motor te verhogen;
 • Het voertuig rustiger te laten rijden waardoor de aandrijflijn minder wordt belast en het voertuig dus minder onderhoud nodig heeft;
 • Het onnodig stationair draaien van de motor onmogelijk te maken door de motor af te laten slaan bij onnodig stationair draaien.

De combinatie van gecontroleerd en comfortabel rijgedrag, besparing op onderhoud, schade en brandstof en de besparingen op CO2-uitstoot hebben de doorslag gegeven te kiezen voor dit systeem. In zijn totaliteit biedt het ECOdrive systeem een alles-in-een oplossing voor het dagelijks gebruik bij Heijmans.

Voor meer informatie over de MVO doelstellingen van Heijmans: http://www.heijmans.nl/MVO

 

Van der Velden Rioleringsbeheer B.V.
Met 16 vestigingen over Nederland verspreid, is Van der Velden Rioleringsbeheer B.V. Nederlands grootste professionele dienstverlener in haar branche. Dat gegeven kan voor de opdrachtgever worden vertaald in maximale zekerheid omtrent de continuïteit van de dienstverlening. De diensten van Van der Velden Rioleringsbeheer zijn onder te verdelen in de categorieën: Rioolreiniging, Ontstopping, Rioonaanleg, Rioolrenovatie, Rioolinspectie & advisering en Afvalverzameling & verwerking.

Het doelmatig beheren van de riolering is de kerntaak van Van der Velden Rioleringsbeheer B.V., waarbij Van der Velden Rioleringsbeheer in alle stadia van de riolering, van ontwerp tot onderhoud tot renovatie, een actieve rol speelt. De zorg voor het functioneren van het rioolstelsel kan de opdrachtgever met een gerust hart in handen leggen van Van der Velden Rioleringsbeheer waarbij met een compleet dienstenpakket deze zorg tegen een maatschappelijk verantwoorde vergoeding optimaal word beheerd. Met de 24/7 calamiteitendienst zorgt Van der Velden Rioleringsbeheer voor een snelle en adequate dienstverlening bij calamiteiten om daarmee efficiënte kwaliteitszorg en optimaal functioneren van het rioolstelsel te kunnen waarborgen.

Van der Velden Rioleringsbeheer en ECOdrive
Duurzame samenwerking tussen Van der Velden Rioleringsbeheer en ECOdrive gaat hand in hand. Al sinds 1997 is Van der Velden Rioleringsbeheer één van de meest trouwste partners en langdurig ambassadeur van het merk ECOdrive. Van der Velden Rioleringsbeheer is al meer dan 15 jaar maatschappelijk bewust en draagt met ECOdrive schoon, zuinig en veilig rijden uit. Tijdens deze lange gezonde samenwerking heeft Van der Velden Rioleringsbeheer geconstateerd dat de voertuigen aanzienlijk minder onderhoud nodig hebben. Als wegrijdbeveiliging gebruikt Van der Velden Rioleringsbeheer het CodeSleutel concept van ECOdrive. De voertuigen kunnen dankzij ECOdrive alleen wegrijden als bestuurders inloggen met een officiële gepersonaliseerde inlogsleutel.

Voor meer informatie over Van der Velden Rioleringsbeheer B.V.: http://www.vandervelden.com/

Gebr. van der Steen is een familiebedrijf dat sinds 1962 actief is met de aanleg, onderhoud, beheer en instandhouden van ondergrondse infrastructuur als water- en gasleidingen, elektriciteits- en data-/telecomkabels, rioleringen, drukleidingen, wegenbouw en openbare- en terreinverlichtingsinstallaties. Vernoemde activiteiten worden voornamelijk in de zuidelijke helft van Nederland uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers als nutsbedrijven, gemeenten, provincies, data- en telecombedrijven maar ook bij inrichtingen en bedrijfsterreinen. Door de jarenlange ervaring in dit vakgebied is Gebr. van der Steen samen met de vakmensen die werkzaam zijn voor de firma Gebr. van der Steen prima in staat klanten te ontzorgen met het ontwerp, de aanleg, het beheer en of onderhoud in de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur.

Duurzaamheid
Duurzaam omgaan met materialen en het milieu is voor Gebr. van der Steen erg belangrijk. Met ECOdrive word bewerkstelligt dat voertuigen minder belast worden en zodoende dus minder onderhevig zijn aan schades, reparaties en onderhoud. Tijdens het acquireren van opdrachten is aantoonbare CO2-reductie een steeds belangrijker onderwerp geworden in het beslissingsproces. Gezien het duurzame karakter van de organisatie en de diverse duurzaamheidsinitiatieven die Gebr. van der Steen initiëren, waaronder ECOdrive, is het aantoonbaar maken van CO2-reductie geen enkel probleem. Met dit duurzame karakter tracht Gebr. van der Steen concurrentieel voordeel te behalen en structurele groei mogelijk te maken.

Voor meer informatie: http://www.steen.nl/