• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

21-04-2022 - Partnership Viridi Air

Jaarlijks sterven wereldwijd miljoenen mensen aan vervuilde binnen- en/of buitenlucht en duizenden worden er structureel ziek van. Bovendien moet de CO2-concentratie in de buitenlucht omlaag. Viridi Air zet zich daarom in voor meer concrete acties, bewustwording en regelgeving op schone binnen- en buitenlucht voor de gezondheid en het klimaat, middels 100% groene en duurzame buitenfilterprojecten. Ofwel het planten van zoveel mogelijk luchtzuiverende filterstroken met unieke boom-/haag soorten waardoor met name fijnstof en ammoniak uit de lucht wordt gefilterd.

Doelstelling Viridi Air
Het doel van Viridi Air is om zoveel mogelijk bedrijven in beweging te krijgen om bij te dragen aan een schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht voor mens en dier. Viridi Air is regelmatig in gesprek met overheden, wetenschap, brancheorganisaties en lobbygroepen voor meer bewustwording, investeringsbereidheid en regelgeving inzake binnen en buitenlucht.

Partnership ECOdrive
Daar wij als ECOdrive met ons product aantoonbaar bijdragen aan een mindere uitstoot in de buitenlucht, hebben wij de mogelijkheid om met hen mee te liften en in contact te komen met bedrijven die net als ECOdrive het gezamenlijke doel hebben om bij te dragen aan een schonere luchtkwaliteit. Daarbij geeft het partnership met Viridi Air, ECOdrive een extra cachet middels het schone lucht certificaat en het schone lucht label daar waar het gaat om ecologisch, duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Wij kunnen hiermee nog beter laten zien dat wij staan voor ‘schone binnen- en buitenlucht. Daarbij zullen wij samen met Viridi Air in het lopende jaar ook een aantal onlinecampagnes gaan opzetten om meer ECOdrive nog beter op de kaart te zetten.

Schone lucht. Voor gezondheid en klimaat. Natuurlijk voor elkaar! ECOdrive Simply Sustainable. Voor meer informatie over Viridi Air klik hier. ECOdrive Partner Viridi Air

Lees de pdf Lees de pdf