• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Trigion

Lees meer

Felicitatie inbouw 100e ECOdrive III
Fleetmatch en ECOdrive feliciteren Peter van Velzen en Ron Knaap met de inbouw van de 100e ECOdrive III bij Trigion.
"Met ruim 8.500 medewerkers en een grote diversiteit aan producten en diensten is Trigion het meest complete beveiligingsbedrijf van Nederland. Trigion beveiligt van luchthaven tot ministerie en van energiebedrijf tot winkelcentrum. De brede focus van Trigion en de drang om te vernieuwen maakt dat Trigion haar opdrachtgevers voor ieder specifiek risicoprofiel de beste oplossing biedt."

Aan het woord is Peter van Velzen, Productmanager - Accountmanager bij Trigion. In zijn rol als Productmanager is hij steeds op zoek naar innoverende oplossingen welke bijdragen aan de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie van Trigion, aandacht voor verkeersveiligheid en respect voor het milieu zijn hierin speerpunten.

"Op advies van FLEETMATCH is daarom vorig jaar een uitgebreide, succesvolle test met ECOdrive III uitgevoerd. Op aspecten als verbeterde verkeersveiligheid, CO²-reductie én brandstofbesparing waren de resultaten ronduit verbluffend. Om die reden hebben we dan ook besloten alle voertuigen van de Mobiele Surveillance met deze intelligente rijgedragstimulator uit te rusten. FLEETMATCH heeft haar rol als totaalontzorger vervolgens volledig waargemaakt; in no time waren de eerste 120 voertuigen keurig voorzien van ECOdrive III, waarbij uitgebreid aandacht besteed is aan goede voorlichting voor alle betrokkenen."

Voor meer informatie zie: www.facillicom.com

Koskamp automaterialen en banden
Koskamp is gespecialiseerd in de verkoop van automaterialen, banden, oliën en gereedschappen en kentekenplaten. De organisatie is groeiend en heeft of dit moment  7 megavestigingen verspreid over noord- en oost Nederland en een centraal magazijn in Steenwijk. Koskamp is werkzaam met plm. 200 medewerkers en heeft recent nog branchegenoot Velba overgenomen om nog meer vorm te kunnen geven aan de ambitieuze groeidoelstellingen van de organisatie.

Koskampis rechtdoorzee, transparant, eerlijk en oprecht. De organisatie leeft onder de filosofie van afspraak is afspraak. Deze normen en waarden maken het dat Koskamp Track and Trace en ECOdrive succesvol heeft weten in te voeren en heeft kunnen gebruiken om vorm te geven aan interne efficiëntieverbetering en hogere serviceverlening voor klanten.

Track and Trace
Met zo’n 130 tot 140 voertuigen heeft Koskamp een groot wagenpark. Daarbij horen dus ook nodige kosten voor de aanschaf van de voertuigen, brandstofverbruik, schades, reparatie en onderhoud. Wekelijks kreeg de administratie  20 verkeersboetes binnen, na de introductie van Track and Trace waren dat er nog maar maximaal 5 per week. Hoe heeft Koskamp dit kunnen bewerkstelligen? Allereerst door duidelijk mobiliteitsbeleid, namelijk het dagelijks monitoren en beoordelen van het rijgedrag van de bestuurders. Middels Track and Trace heeft Koskamp precies zicht waar welke auto’s zich bevinden en hoe vaak, hoe veel en wanneer de snelheidslimiet overschreden wordt.

Efficiëntie interne afstemming
Koskamp zet Track and Trace breed in. Klanten hebben online inzicht waar het voertuig met de bestelling zich bevind, waarmee het bedrijf uniek is in Nederland. Deze innovatie is doorgevoerd om een hogere service te kunnen verlenen aan klanten en tegelijkertijd de binnendienst afdeling minder te belasten. Met deze innovatie voorkomt Koskamp dat klanten frequent bellen om de status van de levering te controleren. Klanten hebben nu direct inzicht in de leverstatus. Koskamp tracht alles uit een informatiesysteem te halen wat erin zit, immers het is zinloos en zonde om niets te doen met de data die beschikbaar is. Koskamp is van mening dat het echte werk pas begint nadat systemen zijn aangeschaft. Immers de volledige organisatie dient afgestemd te worden op het systeem om innovatie en efficiëntieverbetering mogelijk te maken.

Variabele salarisbetaling
Track and Trace wordt eveneens gebruikt om eenvoudig inzicht te hebben in de gemaakte uren van bestuurders. Immers de salarisbetaling van bestuurders is gekoppeld aan het Track and Trace systeem waardoor Koskamp ongeveer  15% efficiëntie behaald op onnodige loonkosten. Door inzicht te verkrijgen in de gemaakte ritten en de gemiddelde laad- en lostijden kan Koskamp eenvoudig bepalen welke uren een bestuurder precies gemaakt heeft.

Goed mobiliteitsbeleid
Professioneel wagenparkbeheer door beleid en wagenparkbeheer te koppelen aan Track and Trace en ECOdrive. Data verkregen via Track and Trace wordt gebruikt om bestuurders te beoordelen op het rijgedrag. Voor Koskamp is het bedrijfsimago en het uitstralen van duurzaamheid en veiligheid van groot belang. Om dit als organisatie correct uit te dragen worden bestuurders dagelijks op het rijgedrag beoordeeld. Het grootste gewin van deze structurele controle is de preventieve werking. Namelijk doordat men weet dat elke vestiging dagelijks gecontroleerd word, zorgen de bestuurders ervoor dat zij het door Koskamp gewenste rijgedrag dagelijks vertonen.

Efficiëntie met ECOdrive
ECOdrive is geïntroduceerd om het voor bestuurders onmogelijk te maken de maximum snelheid te overschrijden. Naast dit motief realiseert Koskamp door ECOdrive een aanzienlijke brandstofbesparing en worden flinke besparingen behaald op onderhoud, reparaties en schade. Kwaliteit en innovatie staan bij Koskamp hoog in het vaandel. Mede hierdoor wil Koskamp voorop lopen in de markt en dus een actief duurzaamheidsbeleid voeren. ECOdrive maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot te reduceren van 1 volledig huishouden (8800 KG) per voertuig. In de situatie van Koskamp betekent dit dat door zuiniger rijden met ECOdrive, Koskamp een CO2-reductie van 1188 ton CO2 behaalt. Dit komt neer op de gezamenlijke CO2-uitstoot van 135 gezinnen. Naast het beperken van de CO2-uitstoot worden er minder overige schadelijke uitlaatgassen uitgestoten en vertonen de bestuurders veiliger rijgedrag door de ECOdrive begrenzing.

Efficiëntie met ISA
Koskamp is een groot voorstander van intelligente snelheidsaanpassing (ISA). Dit houdt in dat het voertuig de snelheid automatisch aanpast aan de geldende maximum snelheid op het traject waarop het voertuig zich bevindt. Dat houdt direct in dat bestuurders dus nooit meer te hard kunnen rijden ongeacht op welke weg zij zich bevinden. ECOdrive is bezig met de ISA innovatie en heeft dit jaar grote stappen gemaakt betreffende de introductie van dit product. Zodra dit gesloten systeem op de markt komt zal Koskamp de eerste zijn die veilig, duurzaam en verantwoord rijden gaat uitdragen door het aanschaffen van het ISA product van ECOdrive.

Duurzaamheid en Koskamp

Koskamp heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en tracht de organisatie groen in te richten door diverse duurzaamheidsactiviteiten te ontplooien die bijdragen aan energiebesparing, milieuontlasting, CO2-reductie en efficiëntieverhoging binnen de bedrijfsvoering. Duurzaamheid is voor Koskamp erg van belang dus tracht de organisatie op allerlei wijzen onnodig energieverbruik en milieuverontreiniging te voorkomen.

Welke duurzaamheidsactiviteiten verricht Koskamp?

 • Gescheiden afvalinzameling
 • Hergebruik warmte van de serverruimte
 • Geen (onnodige) verwarming in het magazijn
 • Begrenzen voertuigen


Met ECOdrive ontvangt Koskamp duurzaamheidsubsidiëring via de EIA regeling. Doordat ECOdrive energiereductie mogelijk maakt krijgt Koskamp subsidie om de ECOdrive binnen het wagenpark in te bouwen om daarmee sneller en effectiever een duurzaam wagenpark te kunnen opzetten. 

Algemeen directeur Bram Teun Koskamp geeft te kennen de komende jaren graag nog een flinke duurzaamheidsslag te willen maken. Duurzaamheid neemt een steeds belangrijkere plaats in op de agenda van de organisatie en naar verwachting zal dit de komende jaren alleen maar toenemen.

Hoe word ECOdrive geaccepteerd door bestuurders?
In eerste instantie zagen bestuurders ECOdrive als een bedreiging, echter door structureel duurzaam communicatiebeleid hebben de bestuurders geen bezwaar meer tegen het product omdat zij de meerwaarde op maatschappelijk gebied van het product inzien. Koskamp heeft deze ommekeer kunnen bewerkstelligen door tijdens de introductie vastberaden uit te stralen dat ECOdrive een prachtig product is dat bijdraagt aan kostenverlaging van de organisatie. Op dit moment, nu men gewend is aan het product, beschouwen bestuurders ECOdrive als een product dat comfortabel en rustig rijden bevorderd. Tevens geven zij te kennen dat rijden met ECOdrive “relaxed” is. Bestuurders ervaren dat ze met ECOdrive rustiger rijden en er daardoor ook veel minder ongelukken gebeuren. Veiligheid van bestuurders en weggebruikers is immers altijd nog het aller belangrijkste, aldus Koskamp.

Voor meer informatie over de efficiëntie en innovatie van Koskamp: http://www.koskamp.nl/

Duurzame voertuigen vervangen oud wagenpark
Op 14 april zijn de oude bedrijfswagens van buurtbeheer van de gemeente Rheden vervangen door voertuigen met een zeer hoge duurzaamheid. Wethouder Haverkamp nam samen met de mannen en vrouwen van buurtbeheer de auto’s in gebruik.

Het wagenpark was technisch afgeschreven en bracht daardoor zeer veel onderhoudskosten en uitval met zich mee. De continuïteit kwam daardoor in gevaar. Economisch gezien waren de meeste bedrijfswagens al 6 tot 8 jaar geleden afgeschreven. Dit betekent dat er veel langer meer doorgereden is dan voor de tijd was voorzien. Het oude wagenpark (meest diesel) had een zeer hoge CO2 uitstoot en was door de hoge leeftijd zeer vervuilend.

Zeer hoge duurzaamheid

Het nieuwe wagenpark heeft een zeer hoge duurzaamheid. De voertuigen rijden op groen gas of diesel in de hoogst haalbare norm 6 voor deze voertuigklasse ten aanzien van de CO2-uitstoot. Alle wagens beschikken over het duurzame ECOdrive systeem. Ook het productieproces bij Mercedes kent een zeer hoge duurzaamheid.

Bovendien zijn de nieuwe bedrijfswagens optimaal uitgerust op het gebied van verkeersveiligheid, zowel voor de eigen medewerkers als de overige weggebruikers (actieramen, flitser, zwaailampen e.d.).

Subsidie
Totaal zijn er 14 voertuigen vervangen. De firma Wensink uit Arnhem heeft de auto’s geleverd met de firma Veth als carrosseriebouwer. In verband met de hoge duurzaamheid heeft de vm. Stadsregio Arnhem Nijmegen nog een subsidie verstrekt voor de aanschaf van deze voertuigen.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Omdat de bedrijfsauto’s al tweekeer afgeschreven waren en de meeste voertuigen een zeer hoge CO2-uitstoot hadden, zijn de auto’s nu écht aan vervanging toe.

Door de groen/blauwe kleur en het gemeentelogo hebben de auto’s een professionele uitstraling en zijn de voertuigen duidelijk herkenbaar voor onze inwoners. Dat zal onze dienstverlening zeker ten goede komen. “

Al meer dan 50 jaar is Bruinsma verkeersopleidingen een betrouwbaar adres waar je vakkundig, professioneel en veilig je rijbewijs kan behalen. Gecertificeerde instructeurs, goed onderhouden voertuigen, Rijopleiding Op Maat en theoriecursussen in een eigen theorielokaal, zijn enkele middelen die zij inzetten om jou efficiënt te laten slagen voor je rijbewijs.

Bruinsma verkeersopleidingen is zich ervan bewust dat zij een voorbeeldfunctie hebben m.b.t. duurzaamheid en verkeersveiligheid. Elektrische voertuigen wegen zwaarder dan niet elektrische voertuigen, waardoor de druk op het wegdek toeneemt. Daarbij bereiken elektrische voertuigen direct hun volle vermogen bij het intrappen van het gaspedaal wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Door de toegenomen wegdruk en het hoge acceleratievermogen, zullen de banden van een elektrisch voertuig dan ook vele malen harder slijten dan van een niet elektrisch voertuig.  Hierdoor kan de uitstoot van fijnstof tot wel duizend keer toenemen dan de uitstoot die normaal via een uitlaat wordt uitgestoten. Bruinsma heeft daarom besloten om ECOdrive toe te passen binnen de Bruinsma elektrische lesvloot. Met ECOdrive kan het felle karakter van een elektrisch lesvoertuig worden aangepast, waardoor leerlingen rustiger en dus nog veiliger kunnen wegrijden. Daarbij voorziet ECOdrive ook dat indien een lesinstructeur moet ingrijpen en een leerling van schrik toch nog gas blijft geven, het voertuig gedoseerd, snel en veilig tot stilstand komt. Met ECOdrive behaalt Autorijschool Bruinsma een gemiddelde reductie op het elektriciteitsverbruik van ongeveer 25%. Hierdoor worden de gemiddelde actieradius en ook inzetbaarheid, aanzienlijk vergroot. Door rustiger te rijden met ECOdrive wordt de hoeveelheid fijnstofuitstoot vanuit de bandenslijtage sterk verminderd en dragen zij hun steentje bij aan het verduurzamen van onze planeet.