• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

MVO strategie

ECOdrive geeft richting aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door MVO te integreren in de visie, missie en strategie van het bedrijf. Samen met de normen en waarden van de onderneming wordt het diep verankerd en geborgd in de werkwijze en procedures. Na een succesvolle implementatie van MVO door ECOdrive zullen jaarlijks de MVO-doelstellingen bepaald worden om meer diepgang in het duurzaam ondernemen van ECOdrive te kunnen creëren.

Visie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor veel bedrijven een veel besproken onderwerp waar steeds meer partijen invulling aan willen geven. Naast de ideologische opinie is maatschappelijk verantwoord ondernemen een structurele duurzame bedrijfsvoering waarin de doelgroep in haar behoeften wordt voorzien.
ECOdrive gelooft dat milieuontlasting, veiligheid, stakeholdertevredenheid en lagere kosten synchroon kunnen lopen zonder een negatieve invloed op elkaar uit te oefenen. Onder de noemer van deze filosofie is het product ECOdrive ontstaan. Het product ECOdrive is geschikt voor elke voertuigbestuurder die niet volgens de begrippen van “Het nieuwe rijden” het voertuig bestuurt.
ECOdrive is ervan overtuigd een aanzienlijke bijdrage te kunnen leveren aan de gebruiksreductie van fossiele brandstoffen en een verlaging van de CO2-uitstoot. ECOdrive streeft naar een veiliger weggedrag, maar ook naar een structurele bijdrage in het reduceren van de CO2-uitstoot binnen het Nederlands wegvervoer.

Missie

ECOdrive tracht voor fleetowners waardecreatie in drie dimensies, people, planet en profit, te realiseren, door een doorzichtige dialoog en samenwerking aan te gaan met de verschillende belanghebbenden. Dit resulteert in duurzame innovatieve oplossingen met betrekking tot veiligheid, milieuontlasting en kostenreductie.

Strategie duurzaamheid

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen verwerken in de gehele bedrijfsvoering en alle commerciële uitingen, de markt op het gebied van duurzaam fleetmanagement bewerken en zorg dragen voor een structurele marktontwikkeling op het gebied van duurzaamheid.
 • Door samenwerkingsrelaties en partnerships aan te gaan binnen de belangrijkste brancheverenigingen de naamsbekendheid, het bereik en het imago verbeteren. Dit moet leiden tot een sterke positionering van het merk met het verhoogde merkassociatie met duurzaamheid.
 • MVO voelen, zijn, doen, communiceren en stakeholders op MVO-gebied erbij betrekken.


Sustainability model

ECOdrive tracht duurzaam te ondernemen door rekenschap af te leggen over de criteria die zijn genoemd in het sustainability model. Dit model is de grondslag van de duurzame marktbewerking die ECOdrive realiseert.

ECOdrive levert maatschappelijk verantwoorde producten die op diverse aspecten binnen het Tripple P model (People, Planet, Profit) van toepassing zijn. Vanuit de filosofie van ECOdrive dienen de producten duurzaam geproduceerd te zijn en bij te dragen op alle drie de aspecten in de onderstaande waardeketen.Sustainebility model