• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Wat doet ECOdrive aan MVO?

ECOdrive heeft MVO geïmplementeerd door de MVO-richtlijnen te volgen zoals NEN/ISO 26000 deze beschrijft. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'. ISO 26000 tracht organisaties te ondersteunen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen. Tevens geeft ISO 26000 adviezen over de verankering van MVO binnen organisaties.

Wat is de zelfverklaring ISO 26000?

NEN beschrijft ISO 26000 als: "De Zelfverklaring ISO 26000 is een verklaring door een organisatie dat zij ISO 26000 toepast. Door de stappen in de praktijkrichtlijn NPR 9026 te volgen en de vragen te beantwoorden, komt een organisatie tot deze Zelfverklaring. Door deze Zelfverklaring te publiceren, is ook voor de buitenwereld duidelijk hoe een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt".

Deze richtlijn wordt door diverse (inter)nationale organisaties toegepast en wordt beschouwd als de algemeen geaccepteerde richtlijn op kwaliteitsgebied gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijn helpt bij het verhogen van de betrouwbaarheid, het aantoonbaar maken van integriteit en het communiceren van behaalde MVO-doelstellingen.

Aan de hand van het door ECOdrive opgestelde sustainability model tracht ECOdrive jaarlijks de behaalde MVO-doelstellingen te communiceren en de diverse stakeholders te informeren. Om een volledig overzicht te krijgen van de MVO-activiteiten van ECOdrive kunt u het rapport “Zelfverklaring ISO 26000” doornemen.

Zelfverklaring ISO 26000:       NEN publicatieplatform:
Volledig MVO rapport:    Zelfverklaring ISO 26000 Klik hier
Bijlage A, ISO 26000: Bijlage A, ISO 26000  
Bijlage B, ISO 26000: Bijlage B, ISO 26000   
Bijlage C, ISO 26000: Bijlage C, ISO 26000  


Lees meer over de MVO strategie van ECOdrive.