• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

CO2-reductie

De CO2-uitstoot van uw auto’s verminderen doet u eenvoudig met ECOdrive. Wilt u het wagenpark van uw organisatie verduurzamen? Kies dan voor ECOdrive en draag bij aan een verbeterd klimaat door de CO2-emissie van uw auto’s te verminderen.

De CO2-uitstoot van uw auto’s verminderen

Is de CO2-uitstoot van de auto’s in uw wagenpark te hoog? Om de CO2-uitstoot van uwwagenpark te verminderen, is het van belang dat u begrijpt waarom dit zo belangrijk is. De mens is verantwoordelijk voor het versterken van het broeikaseffect. Dit broeikaseffect veroorzaakt klimaatverandering wat een enorme impact heeft op de mens, flora en fauna. Eén van de belangrijkste broeikasgassen is CO2. Dit is de afkorting voor het kleur- en reukloze gas koolstofdioxide, ook wel koolzuurgas genoemd. Iedereen stoot CO2 uit. Een gemiddeld huishouden in Nederland stoot circa 8.400 kilogram CO2 uit. Deze uitstoot of emissie staat ook wel bekend onder de noemer van CO2-footprint. CO2 komt onder andere vrij door de verbranding van fossiele brandstoffen, wat leidt tot een versterkt broeikaseffect. De door miljoenen jaren heen opgeslagen CO2 komt vrij door het verbrandingsproces en belandt daardoor als extra hoeveelheid in de atmosfeer. Het broeikaseffect wordt tevens versterkt doordat bomen worden gekapt en bossen verdwijnen. Bomen slaan namelijk CO2 op in de takken en wortels.

CO2 reductie

Beperk de gevolgen van het broeikaseffect op het klimaat

Het broeikaseffect heeft een aantal directe en indirecte gevolgen:

 • Bedreiging van de volksgezondheid;
 • Voedseltekorten;
 • Bedreiging van de flora en fauna;
 • Een stijgende zeespiegel;
 • Sterk veranderende weersomstandigheden.

Om het broeikaseffect te beperken dienen we minder CO2 uit te stoten. Het is dan ook noodzakelijk om de CO2-uitstoot te reduceren door bijvoorbeeld de CO2-emissie van auto’s te beperken tot een minimum. Op welke wijze kan dit plaatsvinden? De CO2-uitstoot kan teruggedrongen worden met een berekening op een tweetal manieren: de CO2-uitstoot beperken of reduceren en klimaatcompensatie.

Klimaatcompensatie voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering

Steeds meer bedrijven kiezen voor klimaatcompensatie om een CO2-neutrale bedrijfsvoering aantoonbaar te maken middels een berekening. Klimaatcompensatie houdt in dat een organisatie de CO2-uitstoot probeert te compenseren door diezelfde hoeveelheid broeikasgassen vast te leggen als dat zij uitstoot. Er vindt dus geen CO2-reductie plaats. Organisaties compenseren alleen de eigen emissie door elders op de wereld geld te investeren in duurzame projecten. Denk hierbij aan het aanleggen van windmolenparken, zonne-energieparken en het aanplanten van bomen. Doordat de organisatie de eigen uitstoot volledig compenseert, wordt er ook wel gesproken over CO2-neutraal ondernemen.

Een lagere CO2-emissie door het terugdringen van de uitstoot van uw auto’s

Volgens wetenschappers is klimaatcompensatie geen methode om CO2-reductie mogelijk te maken. Ondanks dat de meeste organisaties hier positief tegenover staan, wordt klimaatcompensatie ter discussie gesteld. Men vraagt zich af of klimaataanpassing door bosaanplanting maar een tijdelijke oplossing is. Deze aanplanting neemt veel ruimte in beslag en zet ontbossing verder door. Daarnaast is er onvoldoende zicht op de uitvoering van de projecten die klimaatcompensatie en CO2-reductie mogelijk moeten maken. Eveneens vraagt men zich af of al het geïnvesteerde geld ook wel echt op de juiste plek terecht komt.

Duurzame energie ten behoeve van CO2-reductie

Duurzame energie is dé oplossing om CO2-reductie mogelijk te maken. Het gebruik van fossiele brandstoffen beperken leidt tot een significante CO2-reductie en draagt direct bij aan klimaatverbetering. Om het klimaatprobleem goed aan te pakken, dient er als eerste CO2 gereduceerd te worden alvorens men tracht de CO2-uitstoot te compenseren. Op deze manier wordt er preventief gehandeld. Fossiele brandstoffen zijn op dit moment hard nodig om de wereldwijde industrie draaiende te houden, echter dat wil niet zeggen dat men de CO2-uitstoot niet dient te beperken. CO2-bewustwording leidt in veel gevallen tot duurzame innovaties die bijdragen aan CO2-reductie.

ECOdrive en CO2-reductie

De behoefte naar een lager brandstofverbruik en het verminderen van de CO2-uitstoot bij de auto’s waarbij het te hoog is van Nederlandse wagenparken is de drijfveer van ECOdrive. Wij zijn continu bezig met het bedenken van innovatieve oplossingen om duurzaam rijgedrag te bevorderen en daarmee CO2-reductie te realiseren. Energie die benodigd is voor vervoer en transport betreft bij de meeste bedrijven een groot aandeel bij de berekening van de totale CO2-uitstoot. Echter blijft het vervoer van cruciaal belang voor organisaties om uw mensen of producten op de juiste bestemming te krijgen. Zakelijk wegvervoer blijft, maar het kan wel zuiniger, zonder u met extra kosten of reistijd te belasten. Is de CO2-uitstoot van uw auto’s te hoog? U kunt uw brandstofkosten en CO2-uitstoot aanzienlijk verlagen door uw voertuigen uit te rusten met ECOdrive. De impact van duurzame innovaties zoals ECOdrive binnen de vervoersbranche op de totale CO2-uitstoot is aanzienlijk.

Tot wel 15% brandstofbesparing en CO2-reductie met ECOdrive

ECOdrive ondersteunt fleetowners en stimuleert voertuigbestuurders door actief in te grijpen als het aantal toeren per versnelling volgens Het Nieuwe Rijden overschreden wordt. Daarmee bent u als fleetowner gegarandeerd van milieubewust rijgedrag en is het mogelijk tot 15% brandstofbesparing en CO2-reductie te realiseren. Uw bestuurders dragen direct een duurzame bedrijfsfilosofie uit om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten. Met ECOdrive bent u altijd zeker dat uw werknemers het gewenste rijgedrag vertonen en de beoogde besparingsdoelstellingen realiseren. In een gemiddeld wagenpark waarin de voertuigen circa 40.000 km op jaarbasis rijden, betekent het dat u door het gebruik van ECOdrive de CO2-emissie reduceert met de uitstoot van minimaal 1 volledig huishouden pér voertuig. Dit komt neer op ongeveer negen ton CO2-reductie per voertuig over een gemiddelde looptijd van vijf jaar. Ter illustratie dit staat gelijk aan de CO2-reductie van 450 bomen die een jaar lang groeien in een tropisch regenwoud.


CO2 reductie door zuinig rijden

Zuinig rijden en CO2-reductie

Milieubewust rijden en optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens Het Nieuwe Rijden. Het Nieuwe Rijden haalt de excessen uit de rijstijl door onder andere sneller door te schakelen, zorg te dragen voor voldoende bandenspanning en anticiperen op het verkeer. Dit levert u en uw bestuurders veel op:

 • Ontspannen achter het stuur;
 • Veilig rijgedrag;
 • Geluidsreductie;
 • Brandstofbesparing;
 • Milieuontlasting.

Met ECOdrive dragen uw bestuurders direct bij aan uw duurzame bedrijfsfilosofie om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten.

Wat betekent Het Nieuwe Rijden met ECOdrive voor uw CO2-reductie?

Wilt u weten wat u kunt besparen door Het Nieuwe Rijden te introduceren in combinatie met ECOdrive binnen uw organisatie? Of is de CO2-uitstoot van uw auto’s te hoog en wenst u inzicht in de potentiële CO2-reductie binnen uw wagenpark? Doe dan onze besparingsscan of neem direct contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer +31 (0)73 633 9496.