• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Brandstofbesparing - Hoe kunt u eenvoudig brandstof besparen?

Wilt u brandstofbesparing realiseren in het wagenpark van uw bedrijf? Het brandstofverbruik van een voertuig is mede afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder. Het rijgedrag van de bestuurder bepaalt of het mogelijk is om brandstof te besparen. U kunt dus zelf het verbruik van uw auto;’s eenvoudig verminderen. Bent u benieuwd wat u kunt besparen aan brandstofkosten? Doe dan onze besparingsscan!

Brandstofbesparing en het verduurzamen van uw wagenpark

Fossiele brandstoffen worden met de dag duurder en de schaarste wordt alleen maar groter. In combinatie met belastingen en accijnzen vanuit de overheid zorgt dit ervoor dat de brandstofkosten alleen maar verder zullen stijgen. De brandstofprijs wordt eveneens bepaald door politieke druk en instabiliteit. De samenhang van dergelijke externe factoren is dus van invloed op de prijsbepaling. Naar verwachting zal de prijs van fossiele brandstoffen dan ook alleen maar verder toenemen. Zuinig omgaan met het brandstofverbruik heeft dus een significante invloed op de kostenstructuur van uw wagenpark.

Hoe maakt u het besparen van brandstof mogelijk?

Hoe krijgt u zicht op het rijgedrag van uw mensen en of zij een zuinige rijstijl hanteren? Hoe heeft u invloed op het aantal ongevallen? Wat voor invloed heeft incorrect rijgedrag op ons merkimago en de beeldvorming onder afnemers en de maatschappij? Welke mogelijkheden zijn er om te bezuinigen op brandstofkosten? Als bedrijf bent u continu bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor het besparen van brandstof en het verbruik van uw auto’s te verminderen. Behaalt u CO2-reductie door brandstofbesparing? Zo ja, hoe groot is de impact van de brandstofbesparing op de verlaging van CO2-uitstoot? Als ondernemer kijkt u intensief naar het optimaliseren van de inzet van uw wagenpark, zodat u naast het goed en efficiënt uitvoeren van uw werkzaamheden tegelijkertijd ook een aanzienlijke besparing op de brandstofkosten en CO2-reductie realiseert.

Bereken uw brandstofverbruik

Brandstofbesparing met ECOdrive

Op al deze vragen geeft ECOdrive u antwoord. Brandstof besparen is het meest eenvoudig te realiseren door bestuurders attent te maken op de relatie tussen rijgedrag en het brandstofverbruik. Wanneer bestuurders rustiger rijden, uit dit zich direct in het besparen van brandstof. Zuinig rijden bespaart aanzienlijke kosten voor uw organisatie en zorgt er tevens voor dat het milieu minder belast wordt. U bent als ondernemer in staat op brandstofbesparing te meten en optimaal brandstofverbruik mogelijk te maken zonder dat uw bedrijfsactiviteiten daaronder leiden. Als uw bestuurders rustig, veilig en verantwoord rijgedrag vertonen, zal uw duurzame imago dus niet worden aangetast. Met ons product bent u als ondernemer verzekert dat uw bestuurders rustig en bewust rijden zodat uw positieve merkuitstraling in het verkeer ook gehandhaafd blijft.

Wat kunt u doen om het verbruik van uw auto’s te verminderen?

Voor het besparen van brandstof kunt u als ondernemer verschillende acties ondernemen:

 • Verhoog de bewustwording onder bestuurders;
 • Probeer draagvlak te vinden onder bestuurders om bij te dragen aan het verminderen van het verbruik van de auto’s;
 • Creëer betrokkenheid tijdens de implementatie van duurzaamheid binnen het wagenpark;
 • Communiceer intern de duurzaamheidsdoelstellingen en doelstelling met betrekking tot de beoogde brandstofbesparing;
 • Zorg voor een goede instructie over duurzaam rijgedrag en de wijze waarop dat bijdraagt aan brandstofbesparing;
 • Stel werkprocedures op om duurzaam rijgedrag en brandstofbesparing te bevorderen;
 • Maak brandstofresultaten, duurzaam rijgedrag en brandstofbesparing meetbaar;
 • Beoordeel uw mensen op de behaalde brandstofbesparing, gemaakte kosten voor onderhoud, reparaties en schades. Sta open voor diverse duurzaamheidstoepassingen die eraan bijdragen om brandstofbesparing mogelijk te maken en uw schadelast te verminderen.

 

Bent u benieuwd wat u kunt besparen aan brandstofkosten? Doe dan onze besparingsscan!

Waarom brandstofbesparing met ECOdrive?

Zoals u ziet vraagt structurele brandstofbesparing en duurzaam rijgedrag een aanzienlijke investering van uw tijd en moeite. Het oefent een grote druk uit op uw mensen en het is nog maar de vraag of u uw besparingsdoelstellingen realiseert. Brandstofbesparing en duurzaam wagenparkbeheer kan veel eenvoudiger, namelijk in combinatie met ECOdrive.

Uw wagenpark verduurzamen met ECOdrive

ECOdrive betreft een systeem dat de gasbeheersing van bestuurders controleert en corrigeert bij een incorrecte gasbeheersing. Het direct besparen van brandstof realiseren wij door een lagere gaswaarde toe te kennen bij incorrecte gasbeheersing van bestuurders. Op het moment dat de ingestelde waarden overschreden worden corrigeert ECOdrive dit automatisch. Uw bestuurder wordt beperkt in de mogelijkheid om extra gas geven, meer toeren te maken of sneller te accelereren. Optimale rijprestaties in combinatie met duurzaam en zuinig rijden gaan hand in hand met ECOdrive. Wij stimuleren fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens Het Nieuwe Rijden. Uw bestuurders worden met ECOdrive beperkt in de mogelijkheid om extra gas te geven, meer toeren te maken of sneller te accelereren. Zo verlagen we samen het brandstofverbruik en stimuleren we rustig, brandstofbewust en veilig rijgedrag.

Zet ECOdrive in voor uw wagenpark

Wilt u weten hoe u het besparen van brandstof mogelijk maakt met Het Nieuwe Rijden in combinatie met ECOdrive? Neem direct telefonisch contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer +31 (0)73 633 9496.Wij geven u graag een persoonlijk advies.