• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Rijvaardigheidscursus

Deelnemers aan rijstijltrainingen en rijvaardigheidscursussen worden zich beter bewust van het eigen rijgedrag. Is het deelnemen aan rijvaardigheidscursussen wel nodig vraagt men zich af? Het overgrote deel van de bestuurders vertoont incorrect rijgedrag mits men dit vergelijkt met de norm van Het Nieuwe Rijden. Wat houd dit dan in? Mensen rijden zowel bewust als onbewust minder zuinig dan dat mogelijk is wanneer men een correcte rijstijl aanleert. Rijstijltrainingen en rijvaardigheidscursussen zijn dus bedoeld om mensen bewust te maken van het eigen rijgedrag en de aangeleerde rijstijl. Deze rijvaardigheidscusussen zijn bedoeld om mensen zuiniger te laten rijden, brandstofverbruik te verminderen en daarmee minder CO2 uit te stoten.

Veiligheid en rijvaardigheidscursus

Als bijkomend effect zal de veiligheid verbeterd worden omdat bestuurders rustiger en beheerster rijden, minder snel accelereren en beter anticiperen op het verkeer. Al met al is een rijstijltraining of een rijvaardigheidscursus een erg gewenste aanvulling op het mobiliteitsbeleid van ondernemers.

Nadelen rijvaardigheidscursus

Het woord training zegt het al: mensen worden getraind, echter houdt dit in de meeste gevallen een ééndaagse cursus in waarvan over structurele herhaling geen sprake is. Men kan alleen gedragseigenschappen veranderen door vele herhalingen te doen. Mede hierdoor is het zo dat in veel gevallen bestuurders terugvallen in oude patronen en dus de oude rijstijl automatisch weer aannemen. Het gewenste effect, een zuinige, duurzame en veilige rijstijl hanteren word daarmee tenietgedaan. Het effect van rijstijltrainingen en rijvaardigheidscursussen is mede hierdoor voornamelijk gericht op de korte termijn en zal zonder opfriscursussen weinig effect hebben.

Hoe vertonen uw bestuurders altijd de juiste rijstijl?

Er bestaat een oplossing waarmee u verzekerd bent dat uw bestuurders de juiste rijstijl aanleren en dus een goed rijgedrag vertonen. Dit wordt gedaan door de enige variabele factor in het voertuig weg te nemen, namelijk de bestuurder. De bestuurder is altijd vrij om gas te geven en bepaald dus of er wel of niet zuiniger en veiliger gereden word. Er zijn technische middelen op de markt die deze mogelijkheid beperken door actief te begrenzen, waardoor bestuurders zich automatisch moeten houden aan een zuinige en veilige rijstijl. Met dergelijke technieken kunnen bestuurders geen andere rijstijl aanhouden doordat het voertuig niet anders presteert dan dat door de inbouwer en de wagenparkbeheerder bepaald is.

ECOdrive en goed rijgedrag, zonder rijvaardigheidscursus

Een goede rijstijl en goed rijgedrag creëert u met ECOdrive waardoor u altijd verzekerd bent van uw besparingsdoelstellingen en veiligheidsverhoging.  ECOdrive is een intelligente rijgedragstimulator die op uw specifieke omstandigheden kan worden afgestemd. Uniek aan deze techniek is dat de maximumsnelheid, de acceleratie en het toerental per versnelling kunnen worden aangepast. Het resultaat? Uw chauffeurs rijden rustiger en dus veiliger. Met ECOdrive wordt er optimaal gebruikgemaakt van het motorvermogen van het
voertuig. De ECOdrive geeft sturing aan uw vermogen en draagt zorg dat er alleen meer vermogen wordt geleverd op de momenten dat het nodig is.

Met de ECOdrive kiest u voor beheerst en gecontroleerd rijgedrag. De ECOdrive werkt samen met het elektronische gaspedaal in uw voertuig. Bestuurders met een incorrecte beheersing van het gaspedaal worden door de ECOdrive actief gecorrigeerd in hun rijgedrag.

ECOdrive laat u onbewust rijden met een zuinig rijstijl, zonder rijvaardigheidscursussen

Immers de ECOdrive betreft een systeem dat de gasbeheersing van berijders controleert en corrigeert bij een incorrecte gasbeheersing. Daarmee word bedoeld dat zodra de ingestelde waarden overschreden worden dat de ECOdrive automatisch ingrijpt en de mogelijkheid beperkt om extra gas te geven, meer toeren te maken of sneller te accelereren. Duurzaam en zuinig rijden in combinatie met optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” om daarmee het brandstofverbruik te verlagen.

Wat betekent rijstijlverbetering met ECOdrive voor uw organisatie?

Wilt u weten hoe u de rijstijl van uw bestuurder kunt verbeteren door “Het Nieuwe Rijden” binnen uw organisatie te introduceren in combinatie met de ECOdrive? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.

Wat betekent ECOdrive en rijvaardigheidscusussen voor u?

Een rijvaardigheidscursus als aanvulling op ECOdrive kan een positief effect bewerkstellingen omdat mede door de rijvaardigheidscursus men went aan de werking van de ECOdrive en zodoende meer begrip gecreëerd word over de invoering van ECOdrive. Andersom kan ECOdrive een goede oplossing zijn om bestuurders met een structureel incorrecte rijstijl te begrenzen zodat zij geen ander rijgedrag kunnen vertonen dan de gewenste rijstijl. De ECOdrive werkt zonder rijvaardigheidscursus altijd zoals u als wagenparkbeheerder wenst. Goed intern uitrollen en interne draagvlak creatie is van belang voor de begripsvorming. Indien organisatie dit serieus nemen dan zijn rijvaardigheidscursussen overbodig en bewerkstelligt u rijstijlverbetering, schoner, zuiniger en veiliger rijden zonder gebruik te maken van rijstijltrainingen of rijvaardigheidscursussen. Met ECOdrive blijft u immers duurzaam verzekert van correct rijgedrag van uw bestuurders afgestemd op uw voorkeur.