• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Rijgedrag

Rijgedrag en brandstofverbruik staan direct in relatie met elkaar. De invloed van het rijgedrag op het brandstofverbruik heeft een vele malen grotere invloed op zuinig en brandstofbewust rijden dan alle overige externe aspecten die genoemd kunnen worden.

10 tips voor zuinig, duurzaam en correct rijgedrag?

 1. Navigatiesysteem helpen u een duurzame planning te hanteren en onnodig brandstofverbruik te voorkomen door bijvoorbeeld de snelste of de kortste route te volgen. Eveneens dragen dergelijke systemen bij aan een efficiënte tijdsindeling waardoor gezamenlijk met effectieve planning de tijdsbesteding efficiënt word gemaximaliseerd.
 2. U dient bewust te zijn van de relatie tussen een koude motor en onnodig brandstofverbruik. Immers een koude motor verbruikt ten opzichte van een goed opgewarmde motor tweemaal zoveel brandstof. Hoge toeren maken met een koude motor is niet bevorderlijk voor het brandstofverbruik en komt zuinig en duurzaam rijgedrag niet ten goede.
 3. Met Cruise control bent u in staat een vaste snelheid in te stellen waardoor u niet onnodig gas hoeft te geven, te accelereren of te remmen. Zuinig rijgedrag in combinatie met Cruise control houdt dus in minder gas geven door een stabiele snelheid vast te houden.
 4. Accelereer beheerst en gecontroleerd. U kunt uw rijgedrag duurzaam beïnvloeden door rustig te accelereren. Hiermee word bedoeld rustig optrekken en eerder doorschakelen. Dit staat ook wel bekend als “Het Nieuwe Rijden”. Rustig, beheerst en gecontroleerd accelereren is één van de belangrijkste factoren binnen zuinig en correct rijgedrag. Uw rijgedrag aanpassen door de maximum snelheid aan te houden zorgt ervoor dat de luchtweerstand verlaagt wordt, immers bij hoge snelheden neemt de invloed van de luchtweerstand op het brandstofverbruik kwadratisch toe.
 5. Zorgt dat u op het juiste moment overschakelt en dat uw motor dus geen overtoeren of ondertoeren hoeft te maken. Wanneer men op het juiste moment kan doorschakelen wordt het motorvermogen optimaal benut en waarborgt u zuinig rijgedrag.
 6. Anticipeer op het verkeer. Vroegtijdig reageren op overige verkeersdeelnemers verhoogt uw rijcomfort en stelt u in staat goed te anticiperen op diverse verkeerssituaties. Op tijd reageren zorgt ervoor dat u niet onnodig gas bij hoeft te geven of onnodig u snelheid abrupt hoeft te verminderen. Anticiperen op het verkeer doorvoeren binnen uw rijgedrag komt een comfortabele en beheerste rijstijl alleen maar ten goede en zal de rit voor u en uw medepassagiers alleen maar prettiger en comfortabeler maken.  
 7. Probeer onnodig elektriciteitsgebruik te voorkomen. Hiermee word bijvoorbeeld bedoeld, overdag rijden met de lichten aan en de achteruitrij verwarming aan laten staan etc.
 8. Schakel uw motor uit. Schakel uw motor uit op momenten dat u langer dan een minuut stilstaat, voorbeeld: spoorwegovergangen, sluizen etc. Onnodig stationair lopen van de motor draagt bij aan onnodig brandstofverbruik. Duurzaam rijgedrag houdt dus in dat u op deze momenten uw motor uitzet en pas weer aanzet op de momenten dat u weg kan rijden.
 9. Onderhoud uw voertuig voldoende. U bevorderd de levensduur van uw voertuig en u waarborgt duurzaam rijgedrag omdat door goed onderhoud u waarborgt dat uw voertuig duurzaam en zuinig blijft rijden.
 10. Controleer regelmatig uw bandenspanning. Door een te lage bandenspanning verhoogt u de weerstand en draagt daarmee bij aan een tot 5% hoger brandstofgebruik.


Zuinig rijgedrag

Er zijn dus tal van factoren die bijdragen aan duurzaam en zuinig rijgedrag. Echter het allerbelangrijkste is dat bestuurders zich bewust zijn van het eigen rijgedrag en welke maatregelen zij kunnen nemen het rijgedrag te verbeteren. Door het rijgedrag te verbeteren zorgt men voor een verhoogde verkeersveiligheid, een lagere milieubelasting en minder kosten voor brandstof, onderhoud en slijtage. Oftewel goede rijgedrag is bevorderlijk voor iedereen en de maatschappij dient elkaar stimuleren dit duurzame rijgedrag door te voeren in de eigen rijstijl en die van anderen.

Rijgedragstimulator

Voor sommige mensen zijn deze maatregelen echter niet voldoende omdat zij structureel een incorrect rijgedrag blijven vertonen. Het rijgedrag is de enige belangrijke factor die tot dit moment nog moeilijk beheersbaar of controleerbaar is geweest door diverse systemen en hulpmiddelen. Er zijn diverse technieken beschikbaar die het rijgedrag van bestuurders kunnen beïnvloeden en bijdragen aan duurzaam en zuinig rijden. Echter het gros van de bestuurders die incorrect en brandstofinefficiënt rijgedrag vertonen staan niet achter deze hulpmiddelen en treden bezwaarlijk op wat de introductie van dergelijke systemen bemoeilijkt.

Meer veiligheid door beheerst rijgedrag door ECOdrive

Gecontroleerd en beheerst rijgedrag zorgt direct voor een veiliger weggebruik. De ECOdrive verhoogt het rijcomfort en gebruiksgemak door een ontspannen rijstijl te creëren waar zowel de bestuurder als de overige weggebruikers bij gebaat zijn. Gecontroleerd en beheerst rijgedrag zorgt voor een directe vermindering van het aantal ongevallen, de ernst van het ongeval en de schadelast van het voertuig. ECOdrive draagt bij aan de bescherming van uw bestuurders en overige weggebruikers.
ECOdrive set

Duurzaam rijgedrag en ECOdrive

ECOdrive is een intelligente rijgedragstimulator die op uw specifieke omstandigheden kan worden afgestemd. Uniek aan deze techniek is dat de maximumsnelheid, de acceleratie en het toerental per versnelling kunnen worden aangepast. Het resultaat? Uw chauffeurs rijden rustiger en dus veiliger. Met ECOdrive wordt er optimaal gebruikgemaakt van het motorvermogen van het voertuig. De ECOdrive geeft sturing aan uw vermogen en draagt zorg dat er alleen meer vermogen wordt geleverd op de momenten dat het nodig is.

Met de ECOdrive kiest u voor beheerst en gecontroleerd rijgedrag. De ECOdrive werkt samen met het elektronische gaspedaal in uw voertuig. Bestuurders met een incorrecte beheersing van het gaspedaal worden door de ECOdrive actief gecorrigeerd in hun rijgedrag.

Duurzaam rijgedrag, waarom met ECOdrive?

Duurzaam en zuinig rijden is afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder, duurzaam rijden wordt immers bepaald door de mate waarin gas gegeven word. ECOdrive ontleent zijn bestaansrecht aan het feit dat de gewenste aanpassingen in het rijgedrag bij berijders snel vervagen. Met ECOdrive bent u altijd zeker dat uw werknemers het gewenste rijgedrag vertonen en uw organisatie de beoogde besparingsdoelstellingen realiseert.

Wat betekent duurzaam rijgedrag met ECOdrive voor uw organisatie?

Voor meer informatie over duurzaam en zuinig rijden door middel van de aanpassing van het rijgedrag en waarom juist samen met ECOdrive neem dan contact  op met onze verkoopafdeling. Wilt u weten wat u kunt besparen door duurzaam en zuinig rijgedrag binnen uw organisatie te introduceren in combinatie met de ECOdrive? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.