• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Snelheidsbegrenzer

Het gebruiken van een elektronische begrenzer in uw voertuigen is in het voordeel van het milieu en is tevens kostenbesparend voor uw bedrijf. De elektronische snelheidsbegrenzer van ECOdrive ondersteunt u hierbij. Onze snelheidsbegrenzer voorkomt dat bestuurders onnodig hard rijden. Wanneer de maximumsnelheid bereikt wordt, treedt de snelheidsbegrenzer in werking en beperkt deze de mogelijkheid tot het geven van extra gas. Naast het begrenzen van de maximum snelheid is de ECOdrive elektronische begrenzer in staat om het aantal toeren per versnelling en de acceleratie te begrenzen. Hiermee bewerkstelligt u niet alleen dat het onmogelijk is om harder te rijden dan de maximum snelheid maar zorgt u er eveneens ook voor dat de voertuigen in uw wagenpark rustig en beheerst accelereren en niet meer toeren maken dan noodzakelijk is om veilig, verantwoord en brandstofbewust te kunnen rijden.

Een elektronische begrenzer zodat uw motor minder toeren maakt

De ECOdrive is geschikt voor alle voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen, maar is ook toepasbaar op alle elektrische voertuigen. Ons product werkt 100% op alle voertuigen die voorzien zijn van een elektronisch gaspedaal. Alle instellingen inzake het begrenzen worden zorgvuldig met u en ECOdrive doorgesproken en vervolgens in de praktijk getest. Deze instellingen worden op maat voor u bepaald en zijn afgestemd op uw specifieke (werk)omstandigheden. Als deze instellingen door het management akkoord bevonden worden, volgt pas de definitieve inbouw.

Actieve en passieve snelheidsbegrenzers om uw voertuig te begrenzen

Passieve snelheidsbegrenzers maken de bestuurder bewust van het overschrijden van de maximum snelheid. Dit doen zij door bijvoorbeeld gebruik te maken van licht- of geluidsindicatie. Een passieve snelheidsbegrenzer grijpt niet zelfstandig in. De bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet aanhouden van de maximumsnelheid. Vaak blijkt in de praktijk dat dit soort snelheidsbegrenzers een zeer beperkt effect hebben, omdat bestuurders zich niet verplicht voelen zich aan het advies te houden. Dit is in tegenstelling tot een actieve snelheidsbegrenzer zoals de ECOdrive, die wel direct automatisch ingrijpt bij overschrijding van de maximum snelheid, het ingesteld maximum aantal toeren of de ingestelde snelheid van accelereren.  

Welke technieken gebruiken elektronische snelheidsbegrenzers?

Alle actieve snelheidsbegrenzers zorgen dat u minder gas kunt geven. Echter er zitten verschillen in de diverse producten:

 • Ongeregelde begrenzing: de begrenzing vindt plaats door het afknijpen van de gastoevoer. Op het moment dat u de maximumsnelheid overschrijdt, knijpt de elektronische begrenzer de gastoevoer af waardoor u direct een harde begrenzing voelt. Dit wordt vaak beschouwd als oncomfortabel rijden. Deze methode van snelheid begrenzen is effectief, maar komt rustig en beheerst rijgedrag zeker niet ten goede. Met deze vorm van begrenzing dient u als bestuurder zelf de optimale balans te vinden qua gas geven. Zo houdt u de maximumsnelheid aan zonder dat u deze overtreedt en dus de begrenzing in werk treedt;
 • Geregelde begrenzing: deze vorm van begrenzing houdt in dat de mogelijkheid om extra gas te geven beperkt wordt bij het bereiken van de maximumsnelheid, toerental of acceleratie. Bij ECOdrive gaat dit op soepele wijze waardoor u de begrenzing in principe alleen voelt wanneer de maximumsnelheid en het maximum toerental bereikt wordt. U kunt nog wel het gaspedaal vol intrappen, dit leidt alleen niet tot het sneller accelereren of tot het rijden boven de ingestelde maximumsnelheid;
 • Intelligente snelheidsaanpassing (ISA): Snelheidsbegrenzers met een ISA-functionaliteit zorgen ervoor dat het voertuig automatisch de snelheid aanpast naar de wettelijke maximumsnelheid op het desbetreffende wegtraject. Met deze functie bent u dus niet in staat harder te rijden dan toegestaan. Dergelijke producten communiceren via GPS, kaartmateriaal, verkeersborden en radio- en GPRS bakens om zo de positiebepaling zo precies mogelijk uit te voeren zodat de geldende snelheid op het desbetreffende wegtraject precies kan worden aangehouden.

De verschillende Intelligente Snelheidsaanpassing systemen

De ISA-systemen kunnen als volgt worden ingedeeld:

 • De open variant: deze variant van de snelheidsbegrenzer is vergelijkbaar met een passief systeem. Hierbij wordt de bestuurder attent gemaakt op het overschrijden van de maximumsnelheid. De bestuurder dient zelf te beslissen daarop wel of niet te reageren;
 • De half-open variant: bij deze variant wordt het de bestuurder moeilijk gemaakt om niet te reageren op het signaal wanneer er te hard gereden wordt. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door een tegenwerkend gaspedaal;
 • De gesloten variant: met deze variant van de snelheidsbegrenzer is het onmogelijk om de geldende snelheidslimiet te overschrijden. Het ISA-systeem zorgt ervoor dat bestuurders op een veilige manier op geen enkele wijze de begrenzing kunnen ontwijken of saboteren.

Waarom kiezen ondernemers voor de intelligente snelheidsbegrenzers van ECOdrive?

Een elektronische snelheidsbegrenzer heeft dus een aantal hele belangrijke functies waar milieubewuste, veiligheidsbewuste en financieel bewuste ondernemers niet omheen kunnen:

 • Vanuit een financieel oogpunt is het voordelig om een snelheidsbegrenzer aan te schaffen. Met een goede snelheidsbegrenzer is het mogelijk om tot gemiddeld 15% brandstof te besparen. De financiële kostenbesparing loopt, naarmate er meer kilometers gereden worden, vaak aanzienlijk op;
 • Daarnaast worden snelheidsbegrenzers ingebouwd vanuit milieuperspectief. Vooral in de bouwsector, transportsector, personenvervoer of onder overheidsinstanties is dit een belangrijke reden. Vooral bij aanbestedingen worden er CO2-reducerende doelstellingen opgelegd om deel  te kunnen nemen aan de aanbesteding. Ondernemers trachten hier invulling aan te geven door zuinig en milieubewust te rijden met het wagenpark en de voertuigen onder andere te voorzien van duurzame snelheidsbegrenzers;
 • Ook eisen vanuit wet- en regelgeving dragen bij aan de keus voor een snelheidsbegrenzer. Sommige typen voertuigen moeten vanuit wet- en regelgeving begrensd worden op snelheid alvorens het voertuig zich op de Nederlandse wegen mag begeven;
 • Vanuit een veiligheidsperspectief. Volgens Koers op Veilig van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vallen er jaarlijks 250 doden en 3.000 gewonden als gevolg van te hard rijden. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer men 1 kilometer per uur rustiger rijdt, de kans op slachtoffers door ongevallen 3% lager is. Daarnaast is het zo dat niet alleen het aantal ongevallen drastisch afneemt, maar ook de mate en de impact van het ongeval. De kans op ongevallen met een dodelijke afloop wordt dus aanzienlijk minder door vaartvermindering en bewust weggedrag. ECOdrive is al jaren een maatschappelijk partner van Veilig Verkeer Nederland waarbij wij een gezamenlijke ambitie hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De voordelen van snelheidsbegrenzing met ECOdrive

ECOdrive is een intelligent geregelde snelheidsbegrenzer en draagt zorg voor optimaal rijcomfort. De organisatie ECOdrive loopt wereldwijd voorop betreffende de integratie van ISA binnen de begrenzers. Vanwege de unieke kennis van ECOdrive over voertuigbegrenzing kan onze snelheidsbegrenzer naast zijn hoofdtaak tevens worden ingezet voor andere specifieke doeleinden. Denkt u hierbij aan een geozone bepaling, motor-stop regeling, Power Take Off functie, achteruitrij regeling, aanhangerdetectie, automatische cruise control en vele overige diverse mogelijkheden. Al deze additionele functies worden mogelijk bij de aanschaf van ECOdrive. Zij dragen gezamenlijk zorg aan een zo hoog mogelijke brandstofbesparing, optimale voertuigprestaties, optimale werkvoorzieningen en 25% minder onderhoud en schades.

ECOdrive set

Uw gaspedaal begrenzen zorgt voor directe brandstofbesparing

ECOdrive betreft een systeem dat de gaspedaalbeheersing van bestuurders controleert en corrigeert bij een incorrect gebruik. Brandstofbesparing realiseren wij door een lagere gaspedaalwaarde toe te kennen bij een incorrecte gaspedaalbeheersing van bestuurders waardoor de motor minder toeren kan maken. Zodra de ingestelde waarden overschreden worden, grijpt ECOdrive automatisch in. De bestuurder wordt beperkt in het bijgeven van extra gas, meer toeren te maken of sneller te accelereren. Duurzaam en zuinig rijden in combinatie met optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. Wij stimuleren fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens Het Nieuwe Rijden. Zo verlagen we samen het brandstofverbruik van uw wagenpark en stimuleren we veilig rijgedrag. Alle instellingen inzake het begrenzen worden zorgvuldig met u en ECOdrive doorgesproken en vervolgens in de praktijk getest. Deze instellingen worden voor u op maat bepaald en zijn afgestemd op uw specifieke (werk)omstandigheden. Als deze instellingen door het management akkoord bevonden worden, volgt pas de definitieve inbouw.

Zuinig rijden met ECOdrive

Wilt u weten welke soort snelheidsbegrenzer het beste past bij de voertuigen van uw bedrijf of organisatie? Doe onze besparingsscan! Bij vragen neemt u telefonisch contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer +31 (0)73 633 9496.Wij informeren u graag over het begrenzen van de motoren in uw wagenpark.