• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Groen rijden

Groen rijden brengt vele voordelen voor uw wagenpark met zich mee. Wilt u zich focussen op milieubewust rijden? Bent u geïnteresseerd in het terugdringen van de CO2-uitstoot van uw wagenpark? Wilt u uw CO2-footprint verlagen? ECOdrive is gespecialiseerd in het verduurzamen van uw wagenpark!

Groen rijden met ECOdrive

Groen rijden houdt in dat ondernemers en bestuurders streven naar een milieubewust wagenparkbeheer. Groen rijden is dan ook erg breed en doet u onder andere door:

 • De aanschaf van zuinige en milieubewuste voertuigen;
 • De aanschaf van (hulp)middelen die ondersteuning bieden om uw voertuig zuiniger te laten rijden;
 • Duurzaam onderhoud;
 • Duurzaam in te kopen;
 • Voertuigen aan te schaffen die niet op fossiele brandstoffen rijden/zero emissie;
 • Veilig en verantwoord rijgedrag;
 • Financieel verantwoord te rijden.

Groen rijden omvat alle perspectieven en invalshoeken van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het draait niet alleen om een lagere uitstoot van vervuilende stoffen, maar ook dat voertuigbestuurders en medeweggebruikers zich veilig en verantwoord op de weg bevinden. Dit is mogelijk zonder dat de organisatie met onnodig hoge kosten wordt opgezadeld. Vaak trachten organisaties groen te rijden door gebruik te maken van andere brandstoftypen. Bij elektrische voertuigen wordt ook wel gesproken van voertuigen die rijden op basis van zero emissie. Echter telt men vaak niet mee dat de meeste elektriciteit opgewekt wordt in kolencentrales. Deze centrales zelf stoten enorm veel CO2 uit. Deze uitstoot en de feitelijke productie en verwerking van accu’s zou dus eigenlijk meegenomen moeten worden in de bepaling of u zuinig dan wel niet groen rijdt. Echter wordt dit bij de huidige bepaling niet meegenomen waardoor zowel elektrische voertuigen alsmede voertuigen die rijden op waterstof geclassificeerd worden als zero emissie voertuigen.

Groen rijden introduceren in uw wagenpark

Groen rijden begint bij de bewustwording welke invloed u als ondernemer heeft op zuinig rijden, zuinig rijgedrag en de aanschaf van zuinigere voertuigen. Hier heeft u direct invloed op. U kunt naast de aanschaf van zuinige voertuigen ook uw medewerkers stimuleren om zuinig rijgedrag aan te leren. Dit kan door bijvoorbeeld Het Nieuwe Rijden te implementeren. Daarmee draagt u zorg voor een besparing tot 15% op uw brandstofkosten en bewerkstelligt u veilig en beheerst rijgedrag . U kunt met de ECOdrive Connected uw brandstofverbruik monitoren en uw mensen beoordelen op het brandstofverbruik. Hiermee creëert u betrokkenheid en draagvlak binnen uw organisatie. Helaas is alleen brandstof besparen niet voldoende, u zult zuinigere voertuig moeten aanschaffen om het grootste effect te realiseren. Rijgedrag verbeteren kan namelijk altijd, ook als het voertuig van origine al zuinig is.

Waarom zou u groen gaan rijden?

Groen rijden is aan te raden om verschillende redenen:

 • U voldoet hiermee aan verschillende eisen vanuit wet- en regelgeving omtrent het verminderen van schadelijke stoffen en het reduceren van geluidsoverlast;
 • Vanuit een financieel oogpunt leidt het rijden met een zuinigere auto tot aanzienlijk lagere variabele voertuigkosten;
 • Om aan alle eisen vanuit brancheorganisaties, instellingen en overheden te voldoen. In de situatie van de CO2-Prestatieladder worden organisaties namelijk gestimuleerd de eigen CO2-uitstoot terug te dringen om gunningsvoordelen te behalen binnen het aanbestedingsproces;
 • U als ondernemer vindt het belangrijk om het milieu minder te belasten en bij te dragen aan een schone omgeving voor uzelf en de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen stroomt door uw aderen.

Ongeacht wat de reden is dat u groen wilt rijden, het is belangrijk dat we met zijn allen een steentje bijdragen aan een beter milieu. Dit hoeft niet altijd geld te kosten. Sterker nog, groen en duurzaam wagenparkbeheer levert u geld op als u gebruikt maakt van ECOdrive.

Wat houdt groen rijden met ECOdrive in?

Eén van die middelen is het product ECOdrive. ECOdrive heeft datgene onder controle waar u als ondernemer of de autotechniek binnen de voertuigen geen grip over heeft: het rijgedrag van de bestuurder. Met duurzaam rijgedrag kunt u het grootste voordeel qua besparing realiseren. Een aanpassing van het rijgedrag is dan ook een hele belangrijke factor in het verduurzamen van het wagenpark. Het aanpassen van het rijgedrag van bestuurders is altijd toe te passen ongeacht de auto of de specifieke situatie.

Groen rijden met ECOdrive

Groen rijden met ons product

ECOdrive betreft een intelligent systeem dat de gaspedaalbeheersing van bestuurders controleert en corrigeert bij een incorrecte gaspedaalbeheersing. Directe brandstofbesparing realiseren wij door een lagere gaspedaalwaarde toe te kennen bij incorrecte gaspedaalbeheersing van bestuurders. Bij het overschrijden van de ingestelde waarden grijpt ECOdrive automatisch in. Bestuurders worden beperkt in het extra gas bijgeven, onnodig toeren maken of sneller accelereren. Alle instellingen inzake het begrenzen worden zorgvuldig met u en ECOdrive doorgesproken en vervolgens in de praktijk getest. Deze instellingen worden voor u op maat bepaald en zijn afgestemd op uw specifieke (werk)omstandigheden. Als deze instellingen door het management akkoord bevonden worden, volgt pas de definitieve inbouw.

Wat betekent groen rijden met ECOdrive voor uw organisatie?

Wilt u weten hoe u brandstofbesparing en groen rijden mogelijk maakt met Het Nieuwe Rijden in combinatie met ECOdrive? Doe onze besparingsscan of neem direct telefonisch contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer +31 (0)73 633 9496.Wij informeren u graag over de besparingen voor uw wagenpark. Duurzaam, zuinig en groen rijden in combinatie met optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. Onze producten stimuleren fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens Het Nieuwe Rijden. Zo verlagen we samen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot om uiteindelijk veilig rijgedrag te stimuleren.