• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Groen wagenpark

Het imago van organisaties is steeds belangrijker, mede daarom dienen organisaties een overwegen keuze te maken voor vergroening van het wagenpark. De rol van het wagenpark wordt door fleetmanagers vaak onderschat, echter kan een wagenpark een grote invloed uitoefenen op de beeldvorming onder potentiële afnemers.

Ontwikkelingen groen wagenpark

De laatste jaren erkennen steeds meer ondernemers dat het wagenpark invloed uitoefent op de perceptie en de beeldvorming rondom een merkimago. Mede hierdoor trachten veel organisatie een duurzaamheidsslag te maken en voor zuinigere auto’s te kiezen. Dit is natuurlijk een goede ontwikkeling want zo worden er minder schadelijke stoffen uitgestoten dan voorheen. Een stimulans voor dit verhaal is dat duurzaamheidsinitiatieven en schonere auto’s gesubsidieerd worden door de overheid waardoor het aantrekkelijker word voor organisaties om te investeren in een groen wagenpark.
Duurzaam en groen

Echt groen of alleen op papier?

In de praktijk blijkt dat de werkelijke CO2-uitstoot hoger is dan de fabriekswaarde van het voertuig waarop de bijtelling is gebaseerd. Dit houdt in dat uw voertuigen in de praktijk altijd meer CO2 uitstoten dan dat bij de aanschaf is aangegeven. Zo blijkt uw groen wagenpark in de werkelijkheid een stuk minder groen te zijn. Hoe komt dat dan? De emissiewaarden zoals in de fabriek bepaald zijn, zijn onder de meest gunstigste omstandigheden gerealiseerd. In de praktijk blijkt dat deze waarde zo goed als nooit haalbaar zijn.

Wat kunt u nog meer doen voor een groen wagenpark?

Naast de aanschaf van zuinige voertuigen kunt u uw brandstofverbruik aanzienlijk verlagen. Immers ook al heeft u een heel zuinig voertuig aangeschaft, het brandstofverbruik is toch grotendeels afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder. Op het rijgedrag van de bestuurder heeft u met uw groene auto’s binnen het wagenpark geen grip. Maar klopt het wel dat u geen grip heeft op het rijgedrag van de bestuurders?

Groen wagenparkbeheer met ECOdrive

Met ECOdrive rijdt u altijd groen. Groen wagenparkbeheer strekt zich met ECOdrive namelijk verder uit. U probeert naast zuinige voertuigen een duurzame rijstijl uit te dragen die uw brandstofverbruik, werkelijke CO2-uitstoot en duurzaam imago ten goede komt.Duurzaam, groen en milieubewust

Groen wagenpark door zuinig rijden en CO2-reductie

Milieubewust rijden en optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden”. Het Nieuwe Rijden haalt de excessen uit de rijstijl door onder andere sneller door te schakelen. Het Nieuwe Rijden levert u veel op, namelijk ontspannen achter het stuur, veiliger rijgedrag, geluidsreductie, brandstofbesparing en milieuontlasting door een vermindering in de uitstoot van broeistofgassen en schadelijke stoffen. Door te rijden volgens deze duurzame rijstijl creëert u een groene zuinige gedragsverandering onder uw bestuurders. Met ECOdrive dragen uw bestuurders direct uw duurzame bedrijfsfilosofie uit om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten en bent u verzekerd van een duurzaam groen wagenpark.

Wat betekent groen wagenparkbeheer met ECOdrive voor uw wagenpark?

Voor meer informatie over groen wagenparkbeheer door middel van “Het Nieuwe Rijden” en waarom juist samen met ECOdrive zie MVO--Het Nieuwe Rijden.  Voor meer informatie over de mogelijkheid hoe ECOdrive u kunt ondersteunen in uw CO2-reductie binnen uw wagenpark zie MVO--CO2-Prestatieladder. Wilt u weten wat u kunt besparen door “Het Nieuwe Rijden” binnen uw organisatie te introduceren in combinatie met de ECOdrive? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.