• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Rijcomfort

Hoe comfortabel u rijdt heeft grotendeels te maken met het type voertuig en het rijgedrag van de voertuigbestuurder. Immers een oncomfortabel voertuig en een bestuurder met perfect rijgedrag zorgen niet voor een fijne en comfortabele rit, andersom eerlijk gezegd ook niet. U als ondernemer draagt over het algemeen goed zorg dat uw bestuurders in een comfortabel voertuig diens werkzaamheden kunnen verrichten, dit is ook nodig aangezien men dagelijks onderweg is om de gewenste werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Hoe zorgt u ervoor dat bestuurders altijd comfortabel rijden?

Comfortabel rijgedrag staat in veel gevallen gelijk aan de wijze waarop de bestuurder accelereert en anticipeert op het verkeer. Een aantal voorbeelden daarbij zijn aan de gewenste snelheden houden, gestaag accelereren, niet te veel toeren maken, niet abrupt of onnodig remmen, rustig sturen en anticiperen op de diverse verkeerssituaties. Comfortabel rijgedrag dat heeft u als ondernemer niet in de hand echter heeft u daar wel invloed op. U kunt bijvoorbeeld uw bestuurders trainen om uw klanten, producten of uw medewerkers zo optimaal en comfortabel mogelijk te vervoeren. Deze trainingen hebben op de korte termijn veel effect en zorgen dat bestuurders zich een comfortabele rijstijl aanleren. Echter op de lange termijn vervaagt dit effect bij veel bestuurders en heeft u dus onnodige kosten gemaakt want het gewenste effect betreffende het comfortabel rijden is niet duurzaam gerealiseerd.
Comfortabel rijden met connexxion

Wat is de beste oplossing om comfortabel rijden mogelijk te maken?

Heden ten dage zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar die uw bestuurders ondersteunen het voertuig optimaal te beheersen en daarmee dus comfortabel te rijden. ECOdrive is een intelligente rijgedragstimulator die op uw specifieke omstandigheden kan worden afgestemd. Met ECOdrive zorgt u ervoor dat u de maximumsnelheid, acceleratie en toeren per versnelling kunt begrenzen waardoor u zeker weet dat uw bestuurders comfortabel rijden doordat de maximum snelheid niet word overschreden, geen overtoeren worden gemaakt en rustig geaccelereerd word. Doordat bestuurders met ECOdrive rustiger en beheerster rijden hebben zij meer tijd te reageren op de diverse verkeersomstandigheden waardoor onnodig remmen en accelereren niet nodig is. Bovengenoemde factoren zijn de belangrijkste elementen om comfortabel rijden mogelijk te maken en is het enige dat u als ondernemer maar moeilijk kunt controleren en beheersen.

ECOdrive laat u onbewust comfortabel rijden

Met ECOdrive wordt er optimaal gebruikgemaakt van het motorvermogen van het voertuig. De ECOdrive geeft sturing aan uw vermogen en draagt zorg dat er alleen meer vermogen wordt geleverd op de momenten dat het nodig is. Met de ECOdrive kiest u voor beheerst en gecontroleerd rijgedrag. De ECOdrive werkt samen met het elektronische gaspedaal in uw voertuig. Bestuurders met een incorrecte beheersing van het gaspedaal worden door de ECOdrive actief gecorrigeerd in hun rijgedrag.
ECOdrive set

Hoe laat ECOdrive u comfortabeler rijden?

Immers de ECOdrive betreft een systeem dat de gasbeheersing van berijders controleert en corrigeert bij een incorrecte gasbeheersing. Daarmee word bedoeld dat zodra de ingestelde waarden overschreden worden dat de ECOdrive automatisch ingrijpt en de mogelijkheid beperkt om extra gas te geven, meer toeren te maken of sneller te accelereren. Comfortabel rijden in combinatie met optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” om daarmee het brandstofverbruik te verlagen en comfortabel rijgedrag te bevorderen.

Wat betekent comfortabel en veilig rijden met ECOdrive voor uw organisatie?

Wilt u weten hoe u comfortabeler en veiliger kunt rijden door begrenzing d.m.v. ECOdrive binnen uw organisatie te introduceren neem dan direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de mogelijkheden voor uw wagenpark.