• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Intelligente Snelheidsadaptie

Intelligente Snelheidsadaptie (ISA) houd in dat het voertuig de snelheid van het voertuig automatisch aanpast naar de geldende snelheidslimiet. Het verschil tussen Intelligente Snelheidsadaptie (ISA) en standaard snelheidsbegrenzers is de mogelijkheid om verschillende snelheidslimieten te hanteren. Een standaard snelheidsbegrenzer kan alleen op maximum snelheid worden begrensd, daarmee wordt bedoeld de eindsnelheid. Dat houdt dus in dat met een standaard snelheidsbegrenzer het voertuig nog steeds 130 KM/U kan rijden binnen de bebouwde kom.

Wat houdt Intelligente Snelheidsadaptie (ISA) in?

Uit veiligheidsoogpunt is Intelligente Snelheidsadaptie (ISA) geïntroduceerd. Een voertuig uitgerust met Intelligente Snelheidsadaptie (ISA) is in staat zich altijd aan de geldende snelheidslimiet te houden. Immers het systeem herinnert de bestuurder aan het overschrijden van de maximum snelheid. De wijze waarop de bestuurder herinnerd word is afhankelijk van het soort systeem. Dit type systeem is natuurlijk bepalend voor de werking en het effect van Intelligente Snelheidsadaptie.

Welk type Intelligente Snelheidsadaptie systemen zijn er?

De ISA-systemen kunnen als volgt worden ingedeeld:

 1. De open variant: Deze variant van de Intelligente Snelheidsadaptie is vergelijkbaar met een passief systeem waarbij de bestuurder attent gemaakt wordt van het overschrijden van de maximumsnelheid. De bestuurder dient zelf te beslissen daarop wel of niet te reageren. Vaak word dit gedaan door gebruik te maken van licht- en geluidssignalen die de bestuurder attent moeten maken van het overschrijden van de maximum snelheid op het desbetreffende traject. Er zijn ook systemen die middels een video weergave op een beeldscherm de overschrijding aangeven, denk daarbij aan de snelheidsweergave in bijvoorbeeld navigatiesystemen.
 2. De half-open variant: Bij deze variant van de Intelligente Snelheidsadaptie wordt het de bestuurder moeilijk gemaakt om niet te reageren op het signaal dat er te hard gereden wordt. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een tegenwerkend gaspedaal. In de meeste gevallen word dit type van begrenzing als oncomfortabel beschouwd en het is nog steeds mogelijk om als bestuurder niet de gewenste snelheid aan te houden.
 3. De gesloten variant: Met deze variant van de Intelligente Snelheidsadaptie is het onmogelijk om de geldende snelheidslimiet te overschrijden. Het ISA-systeem zorgt ervoor dat bestuurders op geen enkele wijze de begrenzing kunnen ontwijken of saboteren.

Wat wordt in de algemene zin verstaan onder Intelligente Snelheidsadaptie?

Over het algemeen als men verwijst naar Intelligente Snelheidsadaptie dan verwijst men naar de gesloten variant waarin het niet mogelijk is om de geldende maximum snelheid op het traject te overschrijden. Argumenten voor het gesloten systeem van de Intelligente Snelheidsadaptie zijn:

Waarom is Intelligente Snelheidsadaptie nog niet ingevoerd?

Er zijn meerdere redenen waarom Intelligente Snelheidsadaptie nog niet ingevoerd is. De allerbelangrijkste, er is nog niet voldoende draagvlak vanuit de maatschappij. Onbekend maakt onbemind zegt men ook wel. Bestuurders hebben het gevoel op vrijheid in te leveren doordat zij zelf niet meer kunnen beslissen met welke snelheid zij deel willen nemen aan het verkeer. Echter deze snelheidsbeperking door Intelligente Snelheidsadaptie geld alleen voor de maximum snelheid op het traject. De wijze waarop de bestuurder de maximum snelheid bereikt is wel variabel.

Echter buiten dit motief om zijn er nog een aantal belangrijke redenen waarom Intelligente Snelheidsadaptie nog niet breed is ingevoerd? Er is nog geen wegenkaart waar alle snelheden van de wegen 100% betrouwbaar en correct op staan weergegeven. De overheid heeft Intelligente Snelheidsadaptie nog niet verplicht gemaakt, enerzijds omdat het technisch nog lastig haalbaar is dit landelijk door te voeren, anderzijds omdat er een hoop weerstand is vanuit de maatschappij. Mede door deze factoren is de invoering van Intelligente Snelheidsadaptie nog lastig, naar verwachting zal de vraag naar Intelligente Snelheidsadaptie aanzienlijk toenemen vanuit, overheden, instellingen, belangenvereningen, brancheorganisatie, organisaties en als laatsgenoemde consumenten.

Wat betekent Intelligente Snelheidsadaptie voor uw organisatie?

Dat uw organisatie het gezicht wordt van veilig en duurzaam mobiliteitsbeleid is nu al mogelijk. U kunt ISA invoeren en uw bestuurders altijd het gewenste rijgedrag te laten vertonen door de maximum snelheden te respecteren. Intelligente Snelheidsadaptie moet gedragen worden, er zijn nu eenmaal sterke schouders nodig uit de branche om het gewicht te dragen van onze maatschappij. Intelligente Snelheidsadaptie heeft vele voordelen voor u als organisatie die wetenschappelijk bewezen zijn door diverse internationale onderzoeken.

Wat doet ECOdrive met ISA?

ECOdrive heeft onlangs in Leiden in samenwerking met de Universiteit van Delft een groot nationaal vooruitstrevend onderzoek gedaan naar het effect van Intelligente Snelheidsadaptie op het voertuig en het brandstofverbruik. Technisch is ECOdrive in staat de voertuigen via de ECOdrive uit te rusten van Intelligente Snelheidsadaptie waardoor het voertuig altijd de geldende maximum snelheid aanhoud. Door deze innovatie binnen het product ECOdrive is het product in staat te reageren op radiobakens, GPRS en GPS om daarmee de positie te bepalen, de geldende snelheid uit te lezen en de snelheid van het voertuig daarop aan te passen. Doordat gegevens realtime benaderd worden is het daarom dan ook mogelijk om de snelheid aan te passen aan de matrixborden zodat het voertuig optimaal anticipeert op de verkeersdrukte.

ISA systeem ECOdrive

Meer informatie over Intelligente Snelheidsadaptie

Bent u geïnteresseerd in Intelligente Snelheidsadaptie en de mogelijkheid die ECOdrive u kan bieden dan kan onze verkoopafdeling u daarin goed te woord staan. Wilt u een indicatie wat ECOdrive en Intelligente Snelheidsadaptie voor uw organisatie qua brandstofverbruik, CO2-reductie en besparing op ROB (reparatie, onderhoud en banden) kan betekenen doe dan onze besparingsscan.