• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

02-01-2013 - EIA ECOdrive op energielijst 2013


Energie investeringsaftrek

Iedere ondernemer die investeert in duurzame energie of in een energiebesparend bedrijfsmiddel dat aan de besparingsnorm voldoet, kan in aanmerking komen voor EIA. Deze regeling biedt ondernemers een direct financieel voordeel. Maar liefst 41,5% van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen is aftrekbaar van de fiscale winst. Is de winstbelasting bijvoorbeeld 25%, dan is het netto voordeel 10% van de investeringskosten.

ECOdrive komt sinds 01-01-2012 in aanmerking voor de subsidieregeling Energie Investeringsaftrek (EIA) en staat per 01-01-2013 definitief of de lijst voor bedrijven die met haar energiebesparende producten in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Dit is een fiscale regeling waarbij u vrijgesteld word van het afdragen van winstbelasting over 41,5% van het aanschafbedrag.

ECOdrive voldoet aan de overheidseisen 2013 aangaande de realisatie van energiereductie. Mede hierdoor wordt ECOdrive vermeld op de Energielijst 2013 van het EIA (Energie Investeringsaftrek). Met de vermelding op deze lijst zijn bedrijven verzekert dat zij in aanmerking komen voor subsidie vanuit het EIA voor de toepassing van het product ECOdrive binnen het wagenpark. Deze regeling is bedoeld om bedrijven te stimuleren gebruik te maken van energiebesparende systemen.

Op pagina 56 (Energielijst 2013, zie bijlage!) staat ECOdrive geregistreerd als:

Code: 240911

Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuigen
- Bestemd voor: het automatisch begrenzen van het toerental en van de snelheid van voertuigen op basis van digitale wegenkaarten en GPS-signalen,
- Bestaande uit: in het voertuig ingebouwd gesloten automatisch geregeld begrenzingssysteem.
- Toelichting: dit betreft een gesloten systeem dat niet tijdens het rijden kan worden beïnvloed.

De code 240911 dient bij subsidieaanvragen over 2013 gehanteerd te worden voor de subsidieaanvraag.

Banner ECOdrive

Lees de pdf Lees de pdf