• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

09-03-2012 - Duurzaam MVO beleid ECOdrive, volgens ISO26000

ISO 26000 

ECOdrive heeft MVO geïmplementeerd door de MVO-richtlijnen te volgen zoals NEN/ISO 26000 deze beschrijft. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'.

ISO 26000 tracht organisaties te ondersteunen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen. Tevens geeft ISO 26000 adviezen over de verankering van MVO binnen organisaties.

Wat is de zelfverklaring ISO 26000?

NEN beschrijft ISO 26000 als: "De Zelfverklaring ISO 26000 is een verklaring door een organisatie dat zij ISO 26000 toepast. Door de stappen in de praktijkrichtlijn NPR 9026 te volgen en de vragen te beantwoorden, komt een organisatie tot deze Zelfverklaring. Door deze Zelfverklaring te publiceren, is ook voor de buitenwereld duidelijk hoe een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt".

Deze richtlijn wordt door diverse (inter)nationale organisaties toegepast en wordt beschouwd als de algemeen geaccepteerde richtlijn op kwaliteitsgebied gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijn helpt bij het verhogen van de betrouwbaarheid, het aantoonbaar maken van integriteit en het communiceren van behaalde MVO-doelstellingen.

Het opgestelde MVO rapport van ECOdrive is 09-03-2012 goedgekeurd en geplaatst door de NEN op het publicatieplatform voor zelfverklaringen ISO 26000. Met deze verklaring wil ECOdrive haar MVO activiteiten zichtbaar maken door het bieden van transparante communicatie. Door de aanpassing in de strategie door meer op duurzaamheid te richten vond ECOdrive het van belang als partner van duurzame organisaties zelf ook duurzaam te werken en heeft ECOdrive getracht duurzaamheid zoveel mogelijk door te voeren binnen de bedrijfsprocessen. ECOdrive is namelijk van mening dat duurzaamheid pas echt goed effect heeft als dit niet bij een enkel bedrijf ingezet word maar dat een volledige branche zich inzet om duurzaam te ondernemen. Een goed begin begint immers bij jezelf.

ECOdrive wil vooruitstrevend zijn op MVO gebied en klanten ondersteunen met duurzaamheidsadvisering op het gebied van duurzaam fleetmanagement.

Om inzicht te krijgen naar de publicatie op het publicatieplatform en inzicht te hebben welke vooruitstrevende organisaties op MVO gebied eveneens voorop trachten te lopen door de richlijnen van ISO 26000 te volgen klik hier. Voor inzicht in de duurzaamheidsstrategie en het strategisch duurzaamheidsmodel van ECOdrive kunt u het MVO domein op deze website hanteren.

Om inzicht te hebben in de rapportage van ECOdrive voor ISO26000 kunt u het publicatieplatform van de NEN hanteren of klik hier.

NEN publicatieplatform: Klik hier


Voor het nieuwsbericht van de NEN betreffende de plaatsing op het publicatieplatform klik hier of open direct onderstaande bijlage.

Banner ECOdrive

Lees de pdf Lees de pdf