• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

16-02-2000 - Onderzoeksopzet toeren- en snelheidsbegrenzers in bestelauto’s en lichte vrachtwagens

In het door Novem beheerde programma Het Nieuwe Rijden wordt gewerkt aan emissiereductie door gedragsverandering. Een van de mogelijkheden om deze gedragsverandering te bewerkstelligen is de installatie van in-car apparatuur. Een voorbeeld van in-car apparatuur zijn snelheids- en toerentalbegrenzers. Deze hebben als doel om de toeren en de snelheid van de
wagen te begrenzen, wat een lager brandstofverbruik oplevert.

Door de toename van de aanschaf en het gebruik van bestelwagens en lichte vrachtwagens neemt hun aandeel in de nationale CO2-emissie sterk toe. Uit onderzoek van het CE en praktijkproeven van Traffic Test is gebleken dat zowel maatschappelijk als bedrijfseconomisch voordelen te behalen
zijn door het gebruik van snelheids- en toerenbegrenzers.

Ondanks de bedrijfseconomische baten, nemen nog maar weinig wagenparkbeheerders het initiatief om dit soort begrenzers in hun park te installeren. Onzekerheid over de vraag of de voorziene besparingen ook bij hen haalbaar zijn is hier debet aan. Daarom heeft Novem het CE en Van Kempen onderzoek en advies gevraagd om een ‘blauwdruk’ te maken voor een grootschalig demonstratieproject.

Conclusie
Met snelheidsbegrenzers zoals ECOdrive worden aanzienlijke besparingen behaald op brandstofverbruik, ROB en CO2-uitstoot. Ondanks het gewin is het voor ondernemers lastig om te kiezen voor producten vergelijkbaar als ECOdrive omdat deze invloed uitoefenen op de beleving van de bestuurder. De bestuurder wordt door een snelheidsbegrenzer beperkt in het kunnen van het voertuig, zonder een goede begeleiding en sturing kan deze ervaring overbodig leiden tot lichte negativiteit. Wanneer het goed wordt uitgelegd aan het personeel dan onstaat er direct meer draagvlak en dus begrip voor het product.

Lees de pdf Lees de pdf